Amanda H.W. Lim, M.B., B.S., John Argyrides, M.B., B.S

یک آقای 85 ساله بعد از غش و از دست دادن هوشیاری به بخش اورژانس مراجعه کرد. او در زمان مراجعه هوشیاری خود را بدست آورده بود و سابقة 2 هفته ای دفع مدفوع تیره را گزارش داد.

بیمار سابقة دو سرطان داشت شامل سرطان پستان که برای آن درمان با گوسرلین و لتروزول را دریافت می کرد و ملانوم ندولار که پنج ماه قبل به خاطر آن تحت عمل جراحی برش موضعی و گسترده بازوی راست و برش گره های لنفی زیربغلی قرار گرفته بود. ضربان قلب 110 بار در دقیقه بود و فشار خون او 70/115 بود. بیمار رنگ پریده بود و شواهد ملنا بدون حساسیت شکم وجود داشت. مطالعات آزمایشگاهی سطح هموگلوبین 7.6 گرم در دسی لیتر را نشان دادند (محدوده طبیعی 11.5 تا 15.5) و بیمار یک واحد گلبول قرمز دریافت کرد. ندول های پولی پوئید متعدد با فرورفتگی مرکزی و شواهد خونریزی اخیر اما نه فعال در اندوسکوپیِ معده مشخص شد. نتایج آنالیز بافت شناسی نمونه های بیوپسی با ملانوم متاستاتیک موافق بودند. سیتی اسکن ضخیم شدن دیواره و آستر معده همراه با متاستاز به مغز، ریه، و کبد را نشان داد. بیمار علی رغم درمان با پرتوتابی تسکین بخش و پمبرولیزوماب سه ماه بعد با اپیزودهای بیشتر ملنا و همچنین عواقب دیگر و متعدد بیماری مراجعه کرد. او به آسایشگاه منتقل شد و مدت کوتاهی بعد از آن فوت کرد.

N Engl J Med 2020; 382:e7. January 30, 2020