طراحی سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399.
امروز
  •   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 88250661 - 86015849

مترجم: پروین امامی پرستار

بسیاری از بیماران مبتلا به Covid-19 به علائم نرولوژیک شامل سردرد، تغییر وضعیت ذهنی، و فقدان حس بویایی (انوسمی) دچار می شوند. ما یافته های نوروپاتولوژیک از کالبدشکافی متوالی 18 بیمار مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 که بین 14 آوریل تا 29 آوریل 2020 در یک بیمارستان آموزشی فوت کردند را گزارش می دهیم.

همه بیماران نمونه های سوآب بینی- حلق داشتند که در سنجش واکنش زنجیره پولی مراز ترنس کریپتاز معکوس کیفی (RT-PCR) مثبت بود. متوسط سن بیماران 62 سال (محدوده سنی 53 تا 75 سال) بود و 14 بیمار (78٪) مرد بودند. علائم نورولوژیک عبارت بودند از ناخوشی ( در 3 بیمار)، سردرد (در 2 بیمار)، و کاهش حس چشایی (در یک بیمار). شرایط و بیماری های توام شامل دیابت ملیتوس (در 12 بیمار)، افزایش فشار خون (در 11 بیمار)، بیماری قلبی- عروقی (در 5 بیمار)، هیپرلیپیدمی (در 5 بیمار)، بیماری مزمن کلیوی (در 4 بیمار)، سکته مغزی قبلی (در 4 بیمار)، دمانس (در 4 بیمار)، و استروسیتومای اناپلاستیک درمان شده (در 1 بیمار) بودند. 

بیماران به طور متوسط 2 روز (محدودة زمانی 0 تا 5 روز) بعد از شروع اولین علائم عفونت SARS-CoV-2 به بیمارستان مراجعه کردند و به مدت متوسط 6 روز (محدوده زمانی 2 تا 9 روز) قبل از مرگ بستری بودند (شکل 1A)؛ 11 بیمار تهویه مکانیکی دریافت کردند. طبق بررسی نمودار گذشته نگر به وسیله متخصصان مغز و اعصاب، همه بیماران وضعیت گیجی و کاهش تحریک شدگی ناشی از ارام بخش به خاطر تهویه مکانیکی داشتند. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، تصویربرداری الکتروانسفالوگرافی، و بررسی های مایع مغزی- نخاعی انجام نشدند. در سه بیمار، توموگرافی کامپیوتری جمجمه (سیتی اسکن مغزی) بدون ماده حاجب انجام شد و هیچ ناهنجاری حادی را نشان نداد؛ در بعضی از بیماران حفره توموری که برداشته شده با مشخصة استروسیتومای اناپلاستیک دیده شد.

شکل 1: مشخصات بالینی، نوروپاتولوژی، نتایج SARS-CoV-2. IHC and RT-qPCR. ا(A) سن، جنس، بیماری های نورولوژیکی توام با بیماری، علائم نورولوژیکی طی بستری شدن، و سابقة پزشکی گذشته در نقشه گرما نشان داده شده است. رسم میله روزهای علائم قبلی تا زمان ظهور بیماری و دوره بستری (از زمان پذیرش به اورژانس و ICU) قبل از مرگ با تاریخRT-PCR  بینی- حلقی SARS-COV-2 را مشخص می کند. نقشه گرما یافته های نوروپاتولوژیکی میکروسکوپی و ماکروسکوپی ماژور را به طور خلاصه بیان می کند. نتایج ایمونوشیمیایی پروتئین نوکلئوکاپسید SARS-CoV-2 و نتایج SARS-CoV-2  N1 and N2  RT-qPCR.ا(B) یافته های هیستولوژیکی آسیب ایسکمیک هیپوکسیک حاد با از بین رفتن نرونی و وجود نرون های قرمز در لب فرونتال، هیپوکامپ، و مخچه، ارتریواسکلروز با کاهش تراکم پیرامون عروقی، ندول میکروگلیال، و التهاب پیرامون عروقی با میکروگلیای منتشر را نشان می دهد. مخفف ها: CVD، بیماری قلبی- عروقی؛ CKD، بیماری مزمن کلیوی؛ ICU، بخش مراقبت ویژه؛ IHC، ایمونوهیستوشیمیایی؛ HTN، افزایش فشار خون؛ DM، دیابت ملیتوس؛ NP، سواب بینی – حلقی؛ RT-PCR، واکنش زنجیره پولیمراز ترنس کریپتاز معکوس؛ RTqPCR، RT-PCR معکوس؛ SARS-CoV-2، سندرم تنفسی حاد و شدید کروناویروس 2.

 

شکل 2. ارزیابی SARS-CoV-2 در عصب بویایی. مسیرها و پیازهای بویایی و عمدتاً طبیعی بودند . (A). تصاویر H & E عصب/ پیاز بویایی در قسمت های طولی (B) و عرضی (D) در بزرگ نمایی پایین و بالا هیچ التهاب قابل توجهی را نشان نمی دهد و SARS-CoV-2 IHC منفی است (C,E).

شکل 3. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی SARS-CoV-2 در پلکسوس کُروئید. بخش H&E پلکسوس کروئید از مورد 6 (سواب بینی- حلقی با SARS-CoV-2 RT-PCR مثبت) نیز ساختمان های رنگدانه دار اندکی گرد داخل اپیلیوم را نشان می دهد A) .IHC SARS-CoV-2) مورد 6 رنگ آمیزی اپیلیوم پلکسوس کروئید (B) را نشان می دهد که در بخش کنترل منفی (انتی بادی اولیه در حال حذف شدن) (C) و همچنین در مغز فرد کنترل منفی (موردی پیش از تاریخ مشخص شدن موارد COVID-19) وجود دارد. بافت ریه کنترل مثبت رنگ امیزی SARS-CoV-2 در پنوموسیت ها را نشان می دهد (E). همه تصاویر در بزرگنمایی 600x گرفته شده اند.

جدول 1: یافته ها و نتایج عمده از انالیز هیستولوژیک برای یافتن SARS-CoV-2.

بیماران از روز اول تا 32 روز بعد از شروع علائم فوت کردند (متوسط 8 روز؛ میانگین 10 روز). کالبدشکافی به روش یکنواخت با نمونه گیری از 10 ناحیه استاندارد مغزی انجام شد. نمونه ها در فرمالین تثبیت شدند و با هماتولیزین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. بررسی با چشم غیرمسلح اترواسکلروز در ‍14 نمونه مغزی را نشان داد اما سکته مغزحاد، فتق یا آسیب پیاز بویایی وجود نداشت. آستروسیتومای اناپلاستیک باقیمانده در بیماری که قبلاً به استروسیتومای اناپلاستیک تشخیص داده شده بود، مشاهده شد (جدول 1). بررسی میکروسکوپی (شکل 1 B) آسیب هیپوکسیک حاد در مغز و مخچه در همه بیماران را نشان داد و نرون ها در کورتکس مغز، هیپوکامپ، و لایه سلول پورکنژ مخچه کاهش یافته بودند، اما لخته یا واسکولیت مشاهده نشد. کانون نادر لنفوسیت های پیرامون عروق در 2 نمونه مغزی یافت شد و التهاب لپتومنینژیال فوکال در یک نمونه مغزی یافت شد. هیچ ناهنجاری میکروسکوپی در پیازها یا مسیرهای بویایی مشاهده نشد (شکل 2).

تست بافت مغزی با RT-PCR کمّی (qRT-PCR) برای پروتئین نوکلئوکاپسید SARS-CoV-2 انجام شد. کلِ 10 بخش تست شدند و 2 بخش نیز برای 16 بیمار باقیمانده آزمایش شدند. (یکی از لب فرونتال و عصب بویایی و یکی از مدولا). نتایج 5 بخش از 10 بخش مغزی در یک بیمار و در 4 بخش از 10 بخش مغزی در بیمار دیگر مبهم بود (به صورت بار ویرال <5 کپی در هر میلی متر مکعب تعریف شدند)؛ 11 بخش باقیمانده که از این دو بیمار بدست آمد منفی بودند. در 32 بخش بدست آمده از 16 بیمار باقیمانده نیز، 3 بخش از مدولا و 3 بخش از لب های فرونتال و اعصاب بویایی مثبت بودند (5 تا 59.4 کپی در هر میلی متر مکعب)؛ نتایج در 20 بخش مبهم و در 6 بخش منفی بودند. نتایج آزمایش در رابطه با فاصله بین شروع علائم و مرگ ناموافق بودند. (شکل 1).

آنالیز هیستوشیمیایی برای یافتن SARS-CoV-2 در همان بلوک های بافتی آنالیز شده توسط qRT-PCR (در 52 بلوک از 18 بیمار) انجام شد. هیچ سلول نرونی، گلیا، اندوتلیوم یا سلول ایمنی رنگ امیزی نشد. رنگ آمیزی غیراختصاصی در پلکسوس کروئید در 8 بخش بدست آمده از 7 بیمار مشاهده شد؛ البته این سیگنال در مغز افراد گروه کنترل منفی وجود داشت و با نتایج qRT-PCR ارتباط و همبستگی نداشت (شکل 1 و 3). بلوک های تومور بدست آمده از بیمار مبتلا به استروسیتومای اناپلاستیک به وسیله آنالیز ایمونوهیستوشیمیایی یا qRT-PCR برای یافتن SARS-CoV-2 تست نشدند.

به طور خلاصه، بررسی هیستوپاتولوژیکی نمونه های مغزی بدست آمده از 18 بیماری که از روز اول تا 32 بعد از شروع علائم کووید 19 فوت کردند فقط تغییرات هیپوکسیک را نشان داد و انسفالیت یا تغییرات مغزی اختصاصی قابل ارجاع به ویروس را نشان نداد. هیچ گونه رنگ آمیزی ویرال سیتوپلاستیکی بر روی انالیز ایمونوهیستوشیمیایی وجود نداشت. ویروس در سطوح پایین در 6 بخش مغزی بدست آمده از ۵ بیمار یافت شد؛ این سطوح به طور منسجم با فواصل شروع علائم تا زمان مرگ ارتباط نداشتند. تست های مثبت ممکن است به دلیل ویریون ها در محل یا RNA ویرال ناشی از خون بوده باشند.

Isaac H. Solomon, M.D., Ph.D

N Engl J Med 2020. June 12, 2020

ورود اعضا

خبرنامه

نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :

کاربران فعال

ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تقدیم به

این نشریه برای پاسداشت زنده یاد منوچهر صیادی که دارای سابقه ای بیش از پنجاه سال در عرصه مطبوعات٬ بخصوص نشریات پزشکی بودند تهیه و تقدیم علاقمندان میگردد.

هدف عرصه پزشکی

این نشریه‌ (ماهنامه) به منظور ارتقاء اطلاعات روز پزشکی و با هدف اطلاع رسانی برای آموزشی به روزتر بمنظور استفاده بهتر از تجارب پزشکان ایرانی پا به عرصه وجود نهاده است.

عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                   «زیر نظر شورای نویسندگان»

 

تماس با ما

آدرس: تهران، شهرآرا، خیابان 19، پلاک 86، طبقه 1

تلفن:           88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:         86015847

ایمیل: Info@arseyepezeshky.com

تلگرام: https://telegram.me/arseyepezeshki

آمار بازدیدکنندگان

03699095
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
6992
5658
12650
3643347
17760
163468
3699095

آی‌پی شما: 3.234.140.184
امروز: دوشنبه، 13 مرداد 1399 - ساعت: 22:05:37

درباره عرصه پزشکی

با سلام

 نشريه عرصه پزشكى مطالب روز علوم پزشكى جهان را به زبان فارسى و به صورت رايگان منتشر، و براى پزشكان، داروسازان، دندان پزشكان، مراکز درمانی و مشاغل وابسته ی پزشكى ارسال مى دارد.

 اين نشريه به پاس زحمات زنده یاد مرحوم منوچهر صيادى كه بيش از ٥٠ سال سابقه حضور در عرصه نشريات؛ بخصوص نشريات پزشكى را داشتند، تهیه و تقدیم علافمندان مى گردد.

 از آنجا كه هزينه جارى اين نشريه از طريق تبليغات ميسر مى باشد، امیدواریم با کمک شما همراهان كه براستى مكمل ما در این راه مى باشيد، بتوانیم به صورت مطلوب تر ادامه طریق دهیم.

 لذا خواستاريم که با ارائه تبلیغات یا معرفی ما به شرکتها در این زمینه کوشا و همراه باشیم.

راه های تماس با عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                «زیر نظر شورای نویسندگان»

آدرس:       تهران – شهرآرا – خیابان نوزدهم – پلاک 86 – طبقه همکف

تلفن:        88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:      86015847

ایمیل:        این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید