طراحی سایت
پنجشنبه 1 فروردين 1398.
امروز
  •   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 88250661 - 86015849

Erika Strazdins, BSc, BMed MD; Yu Feng Nie, BMed MDRaziqah Ramli, BMed MD

پرسش: آیا سلامت روان قبل از عمل با پیامدهای عملکردی عینی رینوپلاستی گزارش شده از بیمار در ارتباط است؟

یافته ها: در این مطالعه ی کنترل موردی، بیمارانی با سلامت روانی نامطلوب بهبود مشابه یا بیشتریی در هردو عملکرد نازال (مربوط به بینی) عینی و ذهنی پس از رینوپلاستی در مقایسه با گروه کنترل داشتند.

 منظور: رینوپلاستی بدون توجه به سلامت روان، به مزایای مشابهی در عملکرد نازال می انجامد.

رینوپلاستی یک عمل جراحی بینی است که موفقیت آن هم از طریق پیامدهای زیبایی شناختی و هم عملکردی سنجیده می شود و می تواند به وسیله ی سنجه های عینی و گزارشهای بیمار مورد ارزیابی قرار گیرد. این مطالعه روی ارتباط سلامت روان و پیامدهای عملکردی رینوپلاستی تمرکز دارد.

رضایت یک ارزیابی ذهنی مفهومی به شکل درهم آمیختگی بین فرآیندهای شناختی و عاطفی است. باوجود اینکه این درهم آمیختگی در مطالعات قبلی نه مورد تایید قرار گرفته و نه اعمال شده است، با شناخت انتظارات بیمار و تاثیر بر عواطف وی، توضیح می دهد که چه چیزی رضایت بیمار را شکل می دهد. ممکن است جراحان فرض کنند که یک بهبود فیزیکی و عینی در رینوپلاستی به وضعیت سلامت بهتر، اعتماد به نفس اجتماعی، و بهبود رضایت از خود منجر می گردد. درحالی که اکثر بیمارانی که تحت رینوپلاستی قرار می گیرند از عمل خود راضی هستند، اما این مورد برای همه صحت ندارد. این مورد مشکل ساز است زیرا موفقیت در رینوپلاستی بیش از نتیجه ی کامل از لحاظ فنی، به رضایت بیمار بستگی دارد. این ذهنیت باعث ایجاد نتایج موفقیت آمیز در رینوپلاستی می شود که بدست آوردن آنها دشوار است، زیرا موفقیت بیش از اینکه یک ورودی جراحی باشد، محصول ترکیب انتظارات و عواطف بیمار است.

رضایت از رینوپلاستی محصول چند عامل است. اول، مطالعات متعدد دریافته اند که عوامل شناختی همچون انتظارات بیمار و انتظارات اجتماعی با آن در ارتباط هستند. دوم، برخی محققان ابراز داشته اند که رضایت می تواند تحت تاثیر وضعیت تجدیدنظر باشد. بیماران تحت تجدیدنظر رینوپلاستی سرمایه گذاری عاطفی بالاتری در نتایج روش خود دارند، زیرا احتمالاً از اولین عمل خود ناراضی بوده اند، و تجدیدنظر رینوپلاستی ممکن است با بافت اسکار عملهای قبلی پیچیده گردد، که بهبود پیامد کاربردی را به یک چالش تبدیل می کند. این موضوع در ادبیات به اثبات نرسیده است، و رضایت مشاهده شده بین بیماران تحت جراحی اولیه و ثانویه ی رینوپلاستی یکسان است. رضایت همچنین ممکن است به میزان ارائه ی نقص با تغییر عینی در عملکرد بینی در پی رینوپلاستی همراه باشد که براساس مدارک، قابل توجه ترین مورد در بیماران با نقص اصلی همچون انحراف سپتال یا انسداد متوسط تا شدید است. حقیقتاً، مردان کمتر از زنان از رینوپلاستی زیبایی راضی هستند. با این وجود، مطالعات گذشته قادر به تایید این موضوع نبوده اند که آیا رضایت بین جنس های مختلف فرق می کند یا خیر؛ زیرا زنان آرایش می کنند، و این جنس بخش عمده ی افرادی را تشکیل می دهد که تحت عمل رینوپلاستی قرار می گیرند. بدین ترتیب، ویژگی های دموگرافیک جمعیت تحت رینوپلاستی مانعی برای تجزیه و تحلیل این موضوع است که آیا جنسیت می تواند بر رضایت بیمار تاثیرگذار باشد یا خیر. از این رو، رضایت می تواند توسط فاکتورهای پیچیده ی بسیاری شکل پذیرد، از جمله انتظارات، وضعیت تجدیدنظر، و جنسیت.

درحالیکه سلامت روان می تواند تنها یکی از فاکتورهای متعدد تاثیرگذار بر رضایت از رینوپلاستی باشد، اما مسئله ی مهمی است. هیچ توافقی مبنی بر آمادگی روانی افرادی که تحت رینوپلاستی قرار می گیرند، وجود ندارد، هرچند برخی معتقدند که میزان شیوع سلامت روانی نامطلوب بیشتر است، خصوصاً اختلال تغییر شکل بدنی، اضطراب، و افسردگی. در مقابل، مطالعات دیگر نشان می دهند که افرادی که رینوپلاستی را انتخاب می کنند، از لحاظ روانی پایدار هستند و دارای عزت نفس نرمال می باشند، اما شکل بدنی نامطلوبی دارند. این اختلافات را می توان با مطالعات و با استفاده از معیارهای تشخیصی متفاوت و انجام آنها در محیط های فرهنگی متفاوت توضیح داد. تاثیر مداخلات جراحی روی نتایج روانی بیمارانی که تحت رینوپلاستی قرار می گیرند مورد بررسی قرار گرفته، اما نتایج متناقضی دارد.

این مطالعه به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که تفاوت در وضعیت سلامت روان، چگونه با رضایت بیمار از عملکرد نازال در ارتباط است، و نیز نتایج سنجه های گزارش بیماران (PROMs) را با سنجه های عینی مقایسه می نماید. با توجه به میزان قابل توجه بیماران تحت رینوپلاستی که دارای اختلال سلامت روان هستند، بررسی چگونگی تاثیر آن بر رضایت از عملکرد نازال آنها پس از عمل، امری حیاتی است.

اهمیت: سلامت روان می تواند روی رضایت بیمار از رینوپلاستی تاثیرگذار باشد. با این وجود، ارتباط بین سلامت روان و رضایت بیمار از پیامدهای رینوپلاستی بخوبی درک نمی شود.

هدف: تعیین اینکه آیا سلامت روانی پیش از عمل با رضایت بیمار از پیامدهای عملکردی نازال در رینوپلاستی در ارتباط است یا خیر.

قرار گرفتن در معرض (مداخله): سلامت ذهنی نامطلوب پیش از عمل رینوپلاستی توسط خلاصه ی جزء ذهنی بررسی سلامت Optum SF-36v2 تعریف شد.

نتایج اصلی و اقدامات: عملکرد نازال توسط سنجه های پیامد گزارش شده توسط بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت، شامل مقیاسهای آنالوگ بصری، مقیاس ارزیابی علائم انسداد نازال (NOSE)، تست 22 موردی نتایج سینونازال (SNOT-22)، و مقیاسهای لیکرت. نتایج عینی شامل اوج جریان دمی نازال، مقاومت هوایی بینی، و نواحی سطح مقطع حداقلی می شد. همه ی پیامدها پیش از عمل و شش ماه پس از عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند. خلاصه ی جزء ذهنی بررسی سلامت Optum SF-36v2 36 موردی به منظور ارزیابی سلامت روان مورد استفاده قرار گرفت که در آن، نمره ی کمتر از 40 نشاندهنده ی وضعیت سلامت روانی نامطلوب و نمره ی بالاتر از 40 نشانگر سلامت روانی نرمال بود.

نتایج: میانگین (انحراف معیار) سنی بیماران 37.6 (12.9) سال بود و 53 نفر از 88 بیمار (60.2%) خانم بودند. خلاصه ی جزء ذهنی، اختلال سلامت روان را در 24 مورد و سلامت روانی نرمال را در 64 مورد (شاهد) تعریف نمود. بهبودی در اکثر نتایج عملکرد نازال در هردو گروه و در مجموع جمعیت وجود داشت. پس از رینوپلاستی، بهبودی در مقیاس آنالوگ بصری، NOSE، و SNOT-22 هردو گروه مشاهده شد. اوج جریان دمی نازال در هردو گروه بهبود یافت، درحالی که مقاومت هوایی بینی و نواحی سطح مقطع حداقلی مشابه قبل باقی ماندند. بیماران با سلامت روانی نامطلوب در عملکرد نازال بهبودی مشابه گروه کنترل داشتند.

نتیجه گیری و ارتباط: بر اساس پیامدهای گزارش شده توسط بیماران از نظرعملکرد بینی و جریان هوای مشاهده شده و صرف نظر از سلامت روان بیماران رینو پلاستی به مزایای مشابهی در عملکرد نازال می انجامد.

JAMA Facial Plast Surg.  February 15, 2018.

ورود اعضا

خبرنامه

نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :

کاربران فعال

ما 46 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تقدیم به

این نشریه برای پاسداشت زنده یاد منوچهر صیادی که دارای سابقه ای بیش از پنجاه سال در عرصه مطبوعات٬ بخصوص نشریات پزشکی بودند تهیه و تقدیم علاقمندان میگردد.

هدف عرصه پزشکی

این نشریه‌ (ماهنامه) به منظور ارتقاء اطلاعات روز پزشکی و با هدف اطلاع رسانی برای آموزشی به روزتر بمنظور استفاده بهتر از تجارب پزشکان ایرانی پا به عرصه وجود نهاده است.

عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                   «زیر نظر شورای نویسندگان»

 

تماس با ما

آدرس: تهران، شهرآرا، خیابان 19، پلاک 86، طبقه 1

تلفن:           88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:         86015847

ایمیل: Info@arseyepezeshky.ir

تلگرام: https://telegram.me/arseyepezeshki

آمار بازدیدکنندگان

02322393
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
336
1081
5394
2305445
39451
39883
2322393

آی‌پی شما: 52.201.27.211
امروز: پنج شنبه، 01 فروردين 1398 - ساعت: 11:01:34

درباره عرصه پزشکی

با سلام

 نشريه عرصه پزشكى مطالب روز علوم پزشكى جهان را به زبان فارسى و به صورت رايگان منتشر، و براى پزشكان، داروسازان، دندان پزشكان، مراکز درمانی و مشاغل وابسته ی پزشكى ارسال مى دارد.

 اين نشريه به پاس زحمات زنده یاد مرحوم منوچهر صيادى كه بيش از ٥٠ سال سابقه حضور در عرصه نشريات؛ بخصوص نشريات پزشكى را داشتند، تهیه و تقدیم علافمندان مى گردد.

 از آنجا كه هزينه جارى اين نشريه از طريق تبليغات ميسر مى باشد، امیدواریم با کمک شما همراهان كه براستى مكمل ما در این راه مى باشيد، بتوانیم به صورت مطلوب تر ادامه طریق دهیم.

 لذا خواستاريم که با ارائه تبلیغات یا معرفی ما به شرکتها در این زمینه کوشا و همراه باشیم.

راه های تماس با عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                «زیر نظر شورای نویسندگان»

آدرس:       تهران – شهرآرا – خیابان نوزدهم – پلاک 86 – طبقه همکف

تلفن:        88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:      86015847

ایمیل:        این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید