طراحی سایت
پنجشنبه 6 تير 1398.
امروز
  •   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 88250661 - 86015849

Aditya A. Joshi, MD; Joseph B. Lerman, MDAmit K. Dey, MDNehal N. Mehta, MD, MSCE

سوال. چه ارتباطی بین التهاب عروق آئورت با روش پت اسکن با فلوئورو دی اکسی گلوکز (18F-FDG) و بیماری شریان کرونری با سی تی آنژیوگرافی کرونری وجود دارد؟

یافته ها. در این مطالعه کوهورت کراس سکشنال، 215 بیمار مبتلا به سوریازیس با استفاده از روش های تصویربرداری پت اسکن 18F-FDG و سی تی آنژیوگرافی کرونری ارزیابی شدند و نتایج حاکی از آن بود که التهاب عروق آئورت به طور مستقیم با بار کمّی بیماری شریان کرونری، شدت استنوزیس لومینال درون شریان های کرونری و شیوع پلاک کرونری high-risk فراتر از ریسک فاکتورهای متداول کاردیوواسکولار ارتباط دارد.

 معنی و مفهوم. تشخیص التهاب عروق آئورت با روش تصویربرداری پت اسکن 18F-FDG ، با بیماری شریان کرونری مشخص شده با روش سی تی آنژیوگرافی کرونری مرتبط می باشد که نشان دهنده آنست که 18F-FDG PET/CT می تواند یک جایگزین احتمالی برای تشخیص بیماری شریان کرونری اولیه باشد.

 التهاب به طور فزاینده ای بعنوان عامل محرک برای آترواسکلروز شناخته می شود. از اختلال اولیه عملکرد سلول اندوتلیال گرفته تا مرحله نهایی پارگی پلاک کرونری، مدیاتورهای التهابی نقش مهمی در آبشار آترواسکلروتیک دارند. سوریازیس نوعی اختلال پوستی مزمن التهابی است که با افزایش خطر ریسک کاردیوواسکولار، افزایش التهاب عروقی و افزایش بروز حوادث کاردیوواسکولار زودهنگام از جمله انفارکتوس میوکارد و استروک همراه می باشد. سوریازیس یک وضعیت التهابی سیستمیک است و لذا می تواند به درک نقش التهاب مزمن در آترواسکلروزیس در شرایط in vivo کمک نماید.

در سال های 2017 و 2018 یافته های حاصل از کارآزمایی Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS), بیانگر آن بودند که کاهش التهاب سبب کاهش بروز وقایع کاردیوواسکولار در نسبت مستقیم با کاهش پروتئین واکنشی c فوق حساس (hs-CRP) می شود ولیکن تاثیری بر روی لیپیدها ندارد. علیرغم اینکه این یافته ها نقش و اهمیت ریسک التهاب باقی مانده را در آترواسکلروز برجسته می کنند، تکنیک های تصویربرداری در حال ظهور ابزارهایی را به منظور ارزیابی التهاب درون vasculature و تاثیر آن بر روی توسعه و پیشرفت پلاک های آترواسکلروتیک ارائه داده اند. بررسی التهاب عروق آئورت از طریق روش 18F-FDG PET/CT بعنوان یک مارکر جانشین برای تشخیص ریسک کاردیوواسکولار و بیماری عروقی وابسته به سیستم ایمنی در طی دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات هیستولوژیک تایید نموده اند که تشخیص التهاب عروق آئورت از طریق روش 18F-FDG PET/CT با عملکرد پیش التهابی ماکروفاژهای CD68 درون دیواره شریانی ارتباط دارد. التهاب عروق آئورت که با رویدادهای شدید کاردیوواسکولار همراه است، پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری های کاردیوواسکولار را بهبود می بخشد و همچنین گرایش به مدولاسیون با عوامل شناخته شده تعدیل کننده خطرات از جمله استاتین ها، درمان های ضد التهابی و تغییرات درمانی در شیوه زندگی دارد. علاوه بر این، چگونگی ارتباط التهاب عروق آئورت با بیماری های واسکولار در سایر زمینه ها از جمله شریان های کرونری، در دست بررسی است. یک مطالعه قبلی که ارتباط و همراهی بین التهاب عروقی آئورت و مورفولوژی پلاک کرونری high risk (HRP) را در بیماران مبتلا به HIV بررسی نمود، نشان داد که التهاب عروق آئورت با بیماری شریان کرونری ارتباط دارد. با توجه به دانسته های کنونی، چگونگی ارتباط التهاب عروق آئورت با مشخصه های پلاک گستره کرونری، ارزیابی نشده است.

سی تی آنژیوگرافی کرونری (CCTA)  یک ابزار مهم تصویربرداری برای ارزیابی پلاک کرونر است. سی تی آنژیوگرافی کرونری ارزیابی کیفی از ساختار و ترکیب پلاک کرونری فراهم کرده و مجوز اندازه گیری حجمی  و کمّی از بار بیماری شریان کرونری (CAD) می دهد، حال آنکه خطرات ابزارهای ارزیابی تهاجمی را کم می کند. سنجش بار پلاک کرونری غیر کلسیفیه (NCB) از طریق روش CCTA نشان داده که با  thin cap fibroatheroma تشخیص داده شده توسط ارزیابی هیستولوژیکی، ارتباط داشته و در سوریازیس افزایش می یابد. علاوه بر این، پلاک های غیر کلسیفیه بعنوان ضایعه مجرم در بسیاری از بالا رفتن های قطعه ST در انفارکتوس میوکارد شناخته شده اند. سنجش بار پلاک کرونری توتال (TB) و NCB از طریق روش CCTA در پیش بینی نتایج و پیامدهای کاردیوواسکولار آتی مفید هستند. علاوه بر این، CCTA یک ابزار قابل اعتماد برای توصیف HRP های غنی از لیپید و مستعد پارگی ارائه می دهد که با ریسک افزایش یافته رویدادهای کاردیوواسکولار آتی همراه هستند. ما قبلا نشان دادیم که سوریازیس با شیوع بیشتر این گونه HRP ها در مقایسه با افراد داوطلب سالم همسان از نظر سن و جنس همراه می باشد، البته به همان اندازه در بیماران هایپرلیپیدمی که 10 سال مسن تر بودند این ارتباط دیده شد. این پژوهش بر روی گروهی از بیماران سوریاتیکی انجام شد و در آن تکنیک های تصویربرداری چند منظوره نظیر 18F-FDG PET/CT و CCTA بکار رفت. هدف مطالعه بررسی ارتباط بین التهاب عروق آئورت (شکل 1A) و شاخص های CAD کمی و کیفی مبتنی بر CCTA از قبیل TB  و NCB، استنوزیس لومینال، و مشخصه های HRP بود (شکل 1B). فرض مطالعه بر این بود که بین التهاب عروق آئورت و شاخص های CAD ارتباط مستقیمی وجود دارد.

اهمیت. التهاب در آترواسکلروزیس بسیار اهمیت دارد. سوریازیس بعنوان یک بیماری التهابی مزمن با رویدادهای کاردیوواسکولار اولیه همراه بوده، التهاب عروق آئورت را افزایش داده و یک مدلی را بری بررسی و مطالعه فرایند آتروژنز اولیه ارائه می دهد. روش تصویربرداری 18F-FDG PET/CT به تعیین کمّیت التهاب عروق آئورت کمک نموده و سی تی آنژیوگرافی کرونری از طریق ارزیابی بار کلّی پلاک (TB)، بار پلاک کرونری غیر کلسیفیه (NCB)، استنوز لومینال و پلاک های high-risk (HRP) ، ارزیابی بیماری شریان کرونری (CAD) را میسر می سازد. با توجه به دانسته های ما، ارتباط بین التهاب عروق آئورت و شاخص های گستره CAD تا کنون در یک بیماری التهابی مزمن بررسی نشده است. این گونه مطالعات اطلاعاتی را در ارتباط با کاربرد و سودمندی التهاب عروق آئورت در ابتلا بهCAD  اولیه فراهم می کند.

نتیجه گیری و ارتباط. التهاب عروق آئورت با شاخص های گستره   CADارتباط دارد که این مساله نشان می دهد که التهاب عروق آئورت می تواند یک جایگزین برای CAD اولیه باشد. مطالعات آینده نگر بزرگتری برای سنجش طولی این گونه ارتباط ها و بررسی اثرات درمانی بر روی این نتایج مورد نیاز است.

بررسی التهاب عروق آئورت با استفاده از روش تصویربرداری 18F-FDG PET/CT و بیماری شریان کرونری با استفاده از سی تی آنژیوگرافی کرونری 

تصویر A. برداشت افزایش یافته FDG را در سراسر بدن در بیماران مبتلا به سوریازیس نشان می دهد که این افزایش برداشت به وضوح در دیواره آئورت مشخص است. یک مقطع برش عرضی از 18F-FDG PET/CT (تصویر B) التهاب عروقی افزایش یافته را در دیواره آئورت نشان می دهد که با شدت بیشتری از سیگنال FDG (سبز) در بیمار مبتلا به سوریازیس دیده می شود. تصویر C. یک پانل از تصاویر بازسازی شده از سی تی آنژیوگرافی کرونری که عبور شاخه نزولی قدامی شریان کرونری چپ را نشان می دهد (سمت چپ)، بار غیر کلسیفیه شریان کرونری و برش عرضی از شاخه نزولی قدامی شریان کرونری چپ را به تصویر می کشد (سمت راست). بازسازی planar (میانی) پلاک high risk غنی از لیپید کم تضعیف شده را نشان می دهد (سبز و قرمز).

JAMA Cardiol.  September 12, 2018.

ورود اعضا

خبرنامه

نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :

کاربران فعال

ما 43 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تقدیم به

این نشریه برای پاسداشت زنده یاد منوچهر صیادی که دارای سابقه ای بیش از پنجاه سال در عرصه مطبوعات٬ بخصوص نشریات پزشکی بودند تهیه و تقدیم علاقمندان میگردد.

هدف عرصه پزشکی

این نشریه‌ (ماهنامه) به منظور ارتقاء اطلاعات روز پزشکی و با هدف اطلاع رسانی برای آموزشی به روزتر بمنظور استفاده بهتر از تجارب پزشکان ایرانی پا به عرصه وجود نهاده است.

عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                   «زیر نظر شورای نویسندگان»

 

تماس با ما

آدرس: تهران، شهرآرا، خیابان 19، پلاک 86، طبقه 1

تلفن:           88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:         86015847

ایمیل: Info@arseyepezeshky.ir

تلگرام: https://telegram.me/arseyepezeshki

آمار بازدیدکنندگان

02494084
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
372
1566
8197
2471610
56030
56605
2494084

آی‌پی شما: 3.90.45.27
امروز: پنج شنبه، 06 تیر 1398 - ساعت: 08:04:59

درباره عرصه پزشکی

با سلام

 نشريه عرصه پزشكى مطالب روز علوم پزشكى جهان را به زبان فارسى و به صورت رايگان منتشر، و براى پزشكان، داروسازان، دندان پزشكان، مراکز درمانی و مشاغل وابسته ی پزشكى ارسال مى دارد.

 اين نشريه به پاس زحمات زنده یاد مرحوم منوچهر صيادى كه بيش از ٥٠ سال سابقه حضور در عرصه نشريات؛ بخصوص نشريات پزشكى را داشتند، تهیه و تقدیم علافمندان مى گردد.

 از آنجا كه هزينه جارى اين نشريه از طريق تبليغات ميسر مى باشد، امیدواریم با کمک شما همراهان كه براستى مكمل ما در این راه مى باشيد، بتوانیم به صورت مطلوب تر ادامه طریق دهیم.

 لذا خواستاريم که با ارائه تبلیغات یا معرفی ما به شرکتها در این زمینه کوشا و همراه باشیم.

راه های تماس با عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                «زیر نظر شورای نویسندگان»

آدرس:       تهران – شهرآرا – خیابان نوزدهم – پلاک 86 – طبقه همکف

تلفن:        88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:      86015847

ایمیل:        این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید