طراحی سایت
سه شنبه 4 آذر 1399.
امروز
  •   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 88250661 - 86015849

Antoine Leuzy, PhDRuben Smith, MD, PhDRik Ossenkoppele, PhD

سؤال: چگونه PET اسکن RO948 F 18 بین بیماری آلزایمر و سایر اختلالات دژنراتیو عصبی در مقایسه با تصویربرداری MRI و اندازه گیری های مایع مغزی نخاعی تمایز ایجاد می کند؟

يافته ها: در اين مطالعه تشخيصي شامل 613 بيمار از كارآزمايي باليني BioFINDER-2 سوئد، نسبت مقدار جذب استاندارد RO948 F 18 در بيماران مبتلا به آلزايمر در مقايسه با گروه هاي كنترل سالم از نظرشناختي و ديگر اختلالات نورودژنراتیو بيشتر بود. علاوه بر این، RO948 F 18 از MRI و اندازه گیری مایع مغزی نخاعی بهتر بود. به طور کلی، مثبت بودن توموگرافی انتشار پوزیترون تاو محدود به موارد مثبت β آمیلوئید یا حامل جهش MAPT R406W در مطالعه کوهورت شد، در بیماران مبتلا به آفازی پیشرونده اولیه نوع معنایی، احتباس RO948 F 18 کمتر از فلوروسیپیر F18 بود.

 معنی: این یافته ها نشان می دهد که RO948 F 18 از ویژگی بالایی برای بیماری آلزایمر نوع تاو برخوردار است و پتانسیل آن را به عنوان یک نشانگر تشخیصی در عملکرد بیماران در کلینیک های حافظه برجسته می کند.

بیماری آلزایمر (AD) با رسوب آمیلوئید (β (Aβ در پلاکهای سالخورده و تاو هایپرفسفریله در زوایا نوروفیبریلاری، که عمدتاً از رشته های مارپیچ زوجی (PHF) شامل ترکیبی از ایزوفرم های تاو 3-تا 4 تکراری تشکیل شده است، مشخص می شود. پاتولوژی تاو همچنین در اختلالات نورودژنراتیو مختلف دیگر غیر از آلزایمر از جمله فلج فوق هسته ای پیشرونده و دیگر انواع دژنراسیون لوبی فرونتوتمپورال دیده می شود.

رسوبات تاو در این اختلالات، با PHF های نوع بیماری متشکل از 3 تا 4 ایزوفرم تاو تکرار شده متفاوت است. در نوع آلزایمر، زوایا عصبی نوروفیبریلاری قشری ارتباط زیادی با دژنراسیون عصبی و شروع اختلال شناختی دارند.

ردیاب های PET (توموگرافی انتشار پوزیترون) تاو انتخابی مطالعات داخل بدن در مورد آسیب شناسی تاو در اختلالات عصبی را تسهیل کرده اند. رایج ترین ردیاب تاو PETا (flortaucipir F18 ([18F] flortaucipir، بیماری آلزایمر را از سایر بیماریهای عصبی دژنراتیو متمایز می کند و از MRI بهتر است. با این حال، 18F] flortaucipir] دارای اتصال خارج از هدف در گانگلیون پایه، ساقه مغز، و پلکسوس کوروئید است و احتباس بالا در آفازی نوع معنایی اولیه پیشرونده (svPPA)، شرایطی که اغلب با آسیب شناسی   TDP-43نوع C همراه است، دارد. ردیاب های دیگر PET tau شامل GTP1 F18 ،MK6240 F18 و (RO948 F 18 ([18F] RO948 می شوند. در حالی که ساختارهای شبیه به 18F] flortaucipir ، [18F] RO948] کینتیک سریع تر و اتصال خارج از هدف کمتر در گانگلیون پایه دارند. عملکرد تشخیصی این ردیاب های PET نسل دوم تاو مشخص نیست. با توجه به دانش ما، هیچ مقایسه ای برابر با سایر نشانگرهای تصویربرداری یا مایع مغزی نخاعی (CSF) وجود ندارد. ما [18F] RO948 tau PET] را برای تمایز آلزایمر از غیر آلزایمردر بیماران مبتلا به اختلالات عصبی، در افراد بدون اختلال شناختی و در مقایسه با نشانگرهای MRI و CSF آزمایش کردیم. ما همچنین به طور مستقیم 118F] ]RO948 و [18F] flortaucipir] را در یک زیر مجموعه از بیماران مبتلا به svPPA برای بررسی ویژگی هر دو ردیاب مقایسه کردیم.

عملکرد تشخیصی ردیاب های توموگرافی  انتشار (PET) تاو نسل دوم هنوز مشخص نیست.

در این مطالعه تشخیصی، 613 شرکت کننده در مطالعه سوئدی BioFINDER-2 به طور متوالی در یک مطالعه مقطعی آینده نگر از 4 سپتامبر 2017، تا 28 آگوست 2019 ثبت نام کردند. شرکت کنندگان شامل 257 مورد کنترل شناختی سالم، 154 بیمار دارای اختلال شناختی خفیف، 100 بیمار مبتلا به زوال عقل و 102 بیمار مبتلا به اختلالات عصبی غیردژنراتیو غیرعصبی بودند. ارزیابی شامل مقایسه ردیاب PET تاو [18F] RO948 با MRI و مایع مغزی نخاعی و مقایسه سر به سر بین [18F] RO948 و فلوراوسیپیر F 18 ([18F] فلورتواوسیپیردر بیماران با آفازی نوع معنایی پیشرونده اولیه (svPPA)بود.

مواجهات: [18F] RO948  (همه بیماران) و [18F] فلورتووسیپیر (3 بیمار مبتلا به svPPA) PET تاو، MRI (حجم هیپوکمپ، ضخامت قشری لوب تمپورال، ضخامت قشری کل مغز) و اندازه گیری مایع مغزی نخاعی. (p-تاو 181  و نسبت amyloid Aβ42 و Aβ40  [Aβ42 / Aβ40] و نسبت Aβ42 / p-tau181)

نتایج و اقدامات اصلی: نسبتهای مقدار جذب استاندارد (SUVRs) در 4 منطقه از پیش تعریف شده مورد نظر (ROIs) که منعکس کننده طرح مرحله بندیBraak  برای آسیب شناسی تاو است و شامل I-II (قشر entorhinal III-IVT  ) (تمپورال تحتانی/میانی، فوزیفرم جیروس، قشر پاراهیپوکامپ و آمیگدال)، I-IV  و V-VI (مناطق نئوکورتیکال گسترده)، مقادیر مساحت زیر  منحنی مشخصه گیرنده (AUC) و تصاویر تفریق بین [18F] RO948 و [18F] فلوراوسیپیر.

نتایج: گروه های تشخیصی در میان 613 شرکت کننده شامل سالم از نظر اختلالات شناختی، اختلال شناختی خفیف، زوال عقل آلزایمر و اختلالات غیر آلزایمر بود. احتباس [18F] RO948 در زوال عقل آلزایمر در مقایسه با سایر گروههای تشخیصی بالاتر بود.

[18F] RO948  می تواند بیماران مبتلا به زوال عقل را از افراد بدون اختلال شناختی و افراد دارای اختلالات غیر AD تشخیص دهد و بالاترین AUC با استفاده از I-IV ROI بدست آمد که از MRI و اقدامات مایع مغزی نخاعی بهتر بود. به طور کلی، PET  تاو مثبت با استفاده از [18F] RO948  فقط در موارد Aβ مثبت یا در حامل جهش MAPT R406W مشاهده شد. احتباس [18F] RO948 در بیماران مبتلا به svPPA بارز نبود و مقایسه سر به سر، میزان جذب لوب تمپورال پایین  تر را نسبت به [18F] فلورتووسیپیر نشان داد.

نتیجه گیری و ارتباط: در این مطالعه، بالا بودن [18F] RO948 SUVR اغلب در موارد Aβ مثبت مشاهده می شود که نشان می دهد [18F] RO948  از ویژگی های بالایی برای تاو نوع AD برخوردار است و پتانسیل آن را به عنوان یک نشانگر تشخیصی در تشخیص افتراقی AD برجسته می کند.

 

شکل. تصاویر میانگین نسبت مقدار جذب استاندارد (RO948 F 18 ([18F] RO948)  (SUVR در گروه های تشخیصی

A ، سالم از نظر شناختی (CU) افراد و بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف (MCI) و بیماری آلزایمر (AD). زوال عقل AD بیشتر از گروه کنترل CU آمیلوئید (β  (Aβ منفی و MCI Aβ مثبت بود.  B، زیر گروه های غیر AD در مقایسه با گروه کنترل Aβ CU منفی. وضعیت Aβ  در مقابل APOE ε4 (٪ مثبت) توسط زیر گروه غیر AD به شرح زیر بود: نوع رفتاری زوال عقل فرونتوتمپورال  (BvFTD) (50٪ در مقابل 33٪) ، زوال عقل با اجسام لوئی (DLB) (60٪ در مقابل 52٪) ، آتروفی سیستم چندگانه (MSA) (33٪ در مقابل 33٪)، انواع آفازی معنایی پیشرونده اولیه (svPPA) (71٪ در مقابل 17٪) ، فلج فوق هسته ای پیشرونده (PSP) (38٪ در مقابل 31٪) و بیماری پارکینسون / زوال عقل بیماری پارکینسون 23٪) (PD / PDDدر مقابل 27٪). C، اختلاف گروه Voxelwise در SUVR های [18F] RO948. زوال عقل AD، MCI  Aβ  -مثبت و PSP با گروه کنترل CU  Aβ -منفی مقایسه می شوند. آستانه خوشه ای از 100 وکسل بدون تصحیح برای مقایسه های چندگانه (P <.001) استفاده شد.  t نشاندهنده t-value است.

JAMA Neurol. May 11, 2020

ورود اعضا

خبرنامه

نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :

کاربران فعال

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تقدیم به

این نشریه برای پاسداشت زنده یاد منوچهر صیادی که دارای سابقه ای بیش از پنجاه سال در عرصه مطبوعات٬ بخصوص نشریات پزشکی بودند تهیه و تقدیم علاقمندان میگردد.

هدف عرصه پزشکی

این نشریه‌ (ماهنامه) به منظور ارتقاء اطلاعات روز پزشکی و با هدف اطلاع رسانی برای آموزشی به روزتر بمنظور استفاده بهتر از تجارب پزشکان ایرانی پا به عرصه وجود نهاده است.

عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                   «زیر نظر شورای نویسندگان»

 

تماس با ما

آدرس: تهران، شهرآرا، خیابان 19، پلاک 86، طبقه 1

تلفن:           88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:         86015847

ایمیل: Info@arseyepezeshky.com

تلگرام: https://telegram.me/arseyepezeshki

آمار بازدیدکنندگان

04147118
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3400
3166
11147
4103976
94818
113437
4147118

آی‌پی شما: 18.234.255.5
امروز: سه شنبه، 04 آذر 1399 - ساعت: 22:09:57

درباره عرصه پزشکی

با سلام

 نشريه عرصه پزشكى مطالب روز علوم پزشكى جهان را به زبان فارسى و به صورت رايگان منتشر، و براى پزشكان، داروسازان، دندان پزشكان، مراکز درمانی و مشاغل وابسته ی پزشكى ارسال مى دارد.

 اين نشريه به پاس زحمات زنده یاد مرحوم منوچهر صيادى كه بيش از ٥٠ سال سابقه حضور در عرصه نشريات؛ بخصوص نشريات پزشكى را داشتند، تهیه و تقدیم علافمندان مى گردد.

 از آنجا كه هزينه جارى اين نشريه از طريق تبليغات ميسر مى باشد، امیدواریم با کمک شما همراهان كه براستى مكمل ما در این راه مى باشيد، بتوانیم به صورت مطلوب تر ادامه طریق دهیم.

 لذا خواستاريم که با ارائه تبلیغات یا معرفی ما به شرکتها در این زمینه کوشا و همراه باشیم.

راه های تماس با عرصه پزشکی

صاحب امتیاز: موسسه پزشکی آدوراسلامت

مدیرمسوول: دکتر شیوا متقی

                «زیر نظر شورای نویسندگان»

آدرس:       تهران – شهرآرا – خیابان نوزدهم – پلاک 86 – طبقه همکف

تلفن:        88250661 - 86015849 - 09122407039

فاکس:      86015847

ایمیل:        این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید