Paige E. Stevens, M.D., and Robert Adler, M.D.

پسری 10 ساله با ضایعه ای دردناک و رو به رشد در کف دست چپ خود به اورژانس مراجعه کرد. سه روز قبل، دست او توسط چاقوی آشپزخانه بریده شده بود. پس از جراحت اولیه، زخم در بخش اورژانس بخیه زده شده بود.

در زمان این مراجعه، ابتدا آبسه زخم مورد شک قرار گرفت و بتادین برای دست به کار گرفته شد و درناژ انجام شد. معاینه دست قبل از این فرایند، انگشت های سالم از نظر عروقی- عصبی و توده ی بزرگ و ضربان دار بدون گرما یا اریتم را نشان داد (پنل A). در سمع زخم، بروئی شنیده شد. چنین ناهنجاری های عروقی می تواند به دلایل ارثی، پس از عفونت یا دلایل تروماتیک ایجاد شود. در صورت برش نامناسب خطر خونریزی اساسی وجود دارد. آنوریسم جدا و خارج شد (پانل B) و بیمار بدون هیچ عارضه ای بهبود یافت.

N Engl J Med 2020; 383:763. August 20, 2020