YiRang Shin, MS; Kyunghwa Han, PhD; Young Han Lee, MD

سوال: چگونه انحنای ستون فقرات گردن در بین گروه های سنی و جنسی (در کره جنوبی) تغییر می کند؟

یافته ها: انحنای ستون فقرات گردنی 13691 نفر در این تحقیق مقطع عرضی از طریق یک سیستم یادگیری عمقی اندازه گیری شد. از سال 2006 تا 2018، شیوع کیفوز و انحنای عادی در هر دو جنس و افراد بزرگسال جوان به طور قابل توجهی افزایش یافت و معادل با آن انحنای ستون فقرات گردنی لوردوزی در نسل های جوان تر بعدی و خانم ها به طور بارزتری کاهش یافت.

هدف: یک سیستم یادگیری عمقی جدید برای بررسی روندهای مقیاس بزرگ انحنای ستون فقرات گردنی مورد استفاده قرار گرفت. بین سال های 2006 و 2018، انحنای ستون فقرات گردنی لوردوزی در بین هر دو جنس و همه گروه های جوان تر از 70 سال به طور قابل توجهی کاهش یافت.

وسایلی مانند اینترنت و موبایل به طور گسترده ایی در جامعه مدرن مورد استفاده قرار می گیرند که بر زندگی روزانه در محل کار و خانه تاثیر می گذارند. در سال 2016، اینترنتِ موبایل بسیار سریعتر از اینترنت کامپیوترهای دسک تاپ مورد استفاده قرار گرفت؛ بنابراین مردم معمولاً در حال فعالیت بیشتر به اینترنت دسترسی دارند تا زمان نشستن. افزایش سریع استفاده از موبایل ها و کامپیوترها سبب افزایش وضعیت های بدنی مکرر یا طولانی، خمیدگی گردن، و بار مکانیکی بر روی ستون فقرات گردن شده است. استفاده طولانی مدت از موبایل ها سبب تشدید میزان و شدت درد گردن و شانه (NSP) می شود. در سال 2010، NSP چهارمین علت اصلی ناتوانی عضلانی – اسکلتی در دنیا شد و میزان شیوع سالانه آن بالغ بر 30% می باشد.

شکل اسکلت انسان طی دهه گذشته معادل با افزایش وضعیت ساکن و استاتیک در شیوه زندگی نشستنی مدرن تغعییر کرده است. استفاده طولانی مدت از موبایل ها سبب انحرافِ وضعیت سر از حالت خنثی شده است و سبب شده تا خمیدگی گردن عمیق تر شود و در نتیجه نگرانی هایی را در این زمینه افزایش می دهد که استفاده از موبایل ها ممکن است دژنراسیون و ردیف بندی بد ستون فقرات را تسهیل کند. از بین رفتن لوردوز ستون فقرات گردنی یک اختلال شایع ستون فقرات گردن است که به کاهش یا معکوس شدن انحنای طبیعی منجر می شود. مطالعات مقطع عرضی قبلی ارتباط خاص بین میزان لوردوز گردنی و جنس و سن را مورد بررسی قرار داده اند. البته این مطالعات روندهای انحنای ستون فقرات گردنی طی زمان را گزارش نداده اند زیرا اندازه گیری دستی انحنای ستون فقرات وقت گیر و شدیدا پرکار می باشد.

ما برای اشاره به این روندها از هوش مصنوعی (AI) برای انالیز خودکار رادیوگراف های با مقیاس بزرگ جهت ارزیابی شیوع کاهش انحنای لودوزی ستون فقرات گردن استفاده کردیم. از زمان ورود سیستم ارتباط و ارشیوبندی عکس طی دو دهه گذشته، مقادیر زیادی تصاویر رادیولوژی در سرورها ذخیره شده است که به حیطه رادیولوژی امکان می دهد تا از تکنیک های انالیز داده های زیاد نفع ببرد. هوش مصنوعی عملکرد تشخیصی نویدبخشی را بر اساس یادگیری عمقی برای کاربردهای مختلف شامل کشف ضایعه در تصاویر رادیولوژی، طبقه بندی سرطان پستان، و رتینوپاتی دیابتی نشان داده است.

تا جایی که ما می دانیم این آنالیز انحنای ستون فقرات گردنی در کره جنوبی بزرگترین مطالعات اپیدمیولوژیکی را برای ثبت انحنای مهره های گردنی همراه با سن و جنس طی 13 سال نشان می دهد. این تحقیق روش های موقتی انحنای ستون فقرات گردن در بین گروه های سنی و جنسی با استفاده از سیستم یادگیری عمقی خودکار را تجزیه و تحلیل می کند (DLS).

اهمیت: کاهش فیزیولوژیک انحنای ستون فقرات گردنی لودوزی یک اختلال دژنراتیو شایع است که با ردیف بندی غیرطبیعی ستون فقرات همراه است. البته تغییر روندها در بین گروه های سنی و جنسی هنوز به خوبی مشخص نشده است.

طرح، شرایط و شرکت کنندگان: از اول ژانویه 2006 تا 31 دسامبر 2018 یک مطالعه مقطع عرضی گذشته نگر با استفاده از رادیوگرافی های ستون فقرات گردنی لترال از 13691 نفر به عمل آمد. درجة انحنای ستون فقرات گردنی به وسیله روش DLS و اندازه گیری تحدب تعیین شد. این تحقیق مبتنی بر جمعیت از پایگاه اطلاعاتی فرقه ایی بیمارستان سورنس (Severance) تحت نظر دانشکده پزشکی دانشگاه یونسی در سوئول، کره جنوبی برای شناسایی 13691 بزرگسال متوالی (بزرگتر از ‍18 سال) که تحت رادیوگرافی لترال ایستاده در مراکز سرپایی و بستری قرار گرفته بودند، استفاده کرد.

پیامدها و معیارهای اصلی: شیوع انحنای ستون فقرات گردنی عادی (صاف) و کیفوزی و همچنین روندهای میزان انحنای ستون فقرات گردنی در بین گروه های سنی و جنسی از سال 2006 تا 2018 تعیین شد. عملکرد DLS با سنجش های کیفی ارزیابی شد و با متغیرهای بین ناظر و داخل ناظر مقایسه شد.

نتایج: تقسیم بندی خودکار ستون فقرات گردنی از طریق عکس های رادیوگرافی لترالِ 13691 نفر شناسایی شد. در طول این سالها، کاهش انحنای لوردوزی در خانم ها و نسل های جوان تر بعدی بارزتر بود. شیوع انحنای کیفوزی و صاف برای هر دو جنس و نسل های جوان تر یک روند رو به افزایش شدید داشت که افراد 18 تا 29 سال به طور کل بیشترین میزان شیوع را طی چرخه مطالعه داشتند. روندهای مشابه با انالیز طولی اندازه گیری های مکررِ افراد مشاهده شدند و بارزترین کاهش در انحنای لوردوزی در بین خانم ها و افراد بزرگسال جوان مشاهده شد.

نتیجه گیری و شیوع: این تحقیق کاهش روزافزون در انحنای طبیعی لوردوزی ستون فقرات گردنی برای هر دو جنس و افراد جوان را نشان می دهد که در فرقه های جوان تر و خانم ها به طور پیشرونده ایی بیشتر می شود. برای ارزیابی ارتباط بین درد گردن و کاهش انحنای ستون فقرات گردنی و اشاره به نیاز ارتقای فعالیت و اقدامات عملی به منظور اصلاح وضعیت گردن به تحقیق بیشتری نیاز است.

JAMA Netw. 2020;3(10):e2020961. October 15, 2020