تاثیر وازوپرسین و متیل پردنیزولون در برگشت جریان خون خود بخود در بیماران با ایست قلبی بستری در بیمارستان

Lars W. Andersen, MD, MPH, PhD, DMSc; Dan Isbye, MD, PhD آیا تجویز داروی ترکیبی وازوپرسین و متیل پردنیزولون طی ایست قلبی بیمار بستری د...

ادامه مطلب

عواقب ناشی از گزارش نتایج تشخیص آزمایشگاهی False Negative در سرنوشت بیماران مشکوک به سل

گروه علمی- مدیریتی آزمایشگاه ظریفی بیماری مسری و کشنده سل، خسارات جانی و مالی فراوانی به جامعه تحمیل می نماید. عوامل مختلفی باعث شیوع ...

ادامه مطلب

دوپیلوماب در کودکان مبتلا به آسم متوسط ​​تا شدید کنترل نشده

مترجم: دکتر الهام خاقانی – پزشک عمومی کودکان مبتلا به آسم متوسط ​​تا شدید، علیرغم دریافت درمان استاندارد، همچنان عوارض بیماری دارند. آ...

ادامه مطلب

تشخیص زودهنگام ملانوما را در معاینات پای افراد مسن در نظر بگیرید

مترجم: فرناز اخباری – ماما مقاله جیمز و همکاران که معاینات پای افراد مسن را تشریح می کند بر اهمیت این معاینه فیزیکی تأکید دارد. با این...

ادامه مطلب

تاثیر رژیم مدیترانه ای بر پیشگیری از SGA در نوزادان متولد شده از افراد باردار در معرض خطر

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی آیا رژیم مدیترانه ای یا کاهش استرس مبتنی بر تمرکز حواس در پیشگیری از SGA (تولد نوزاد با وزن کم) د...

ادامه مطلب