آدرس: شهرآرا، خیابان ۱۹، پلاک ۸۶، طبقه اول

کد پستی: ۱۴۴۵۶۸۳۶۱۱

تلفن های تماس: ۸۸۲۵۰۶۶۱ – ۸۶۰۱۵۸۴۹

نمابر: ۸۶۰۱۵۸۴۷  واتساپ: ۰۹۱۹۸۴۷۲۸۱۷

ایمیل: arseyepezeshky@gmail.com