میلینولیز مرکزی پونتین بدون علامت در یک زن باردار مبتلا به لنفوم هوچکین

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی خانمی 28 ساله در هفته 27 بارداری بدون سابقه پزشکی یا خانوادگی به دلیل کم خونی مرتبط با افزایش نشا...

ادامه مطلب