کاهش وزن و بهبود دیابت نوع دو ۳ سال پس از عمل بای‌پس معده و اسلیو گاسترکتومی (اوزبرگ)

مترجم: شیدا برخورداری – ارشد مهندسی پزشکی اطلاعات کمی در مورد اثرات مقایسه‌ای روش‌های مختلف درمان چاقی بر نتایج گزارش شده توسط بیمار و...

ادامه مطلب

ارتباط شیوه زندگی با فعالیت فیزیکی شدید و متناوب با بروز سرطان در بین افراد بزرگسالی که ورزش نمی کنند

مترجم: پروین امامی – پرستار  آیا شیوه زندگی فعالیت فیزیکی شدید و متناوبِ (VILPA) کوتاه مدت (کمتر یا مساوی با یک و دو دقیقه) یک ارتباط ...

ادامه مطلب

Dupilumab برای COPD با التهاب نوع ۲ که توسط تعداد ائوزینوفیل مشخص شده است

مترجم: فرناز اخباری – ماما بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) اغلب با کاهش قابل توجه عملکرد ریه و افزایش خطر تشدید همراه است که با بدتر شد...

ادامه مطلب