ارتباط شاخص گلیسمی و بار گلیسمی با دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و مرگ ‌و میر

Prof David J A Jenkins, MD. Prof Walter C Willett, MD زمینه: بحث بر سر این است که آیا شاخص گلیسمی موادغذایی با بیماری‌های مزمن ارتباط ...

ادامه مطلب

ارتباط مصرف دوز کم آسپرین به‌صورت روزانه و بروز دیابت نوع ۲ در افراد مسن سالم

مترجم: شیدا برخورداری– مهندسی پزشکی التهاب در پاتوژنز دیابت نقش دارد. این مطالعه به بررسی اثر درمانی تصادفی آسپرین با دوز پایین بر برو...

ادامه مطلب

فشرده شدن طناب نخاعی ناشی از خونسازی خارج مغز استخوان گسترده در پلی سیتمی ورا

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی خونسازی خارج مدولاری تکثیر سلول های خونی خارج از مغز استخوان را در حضور اختلالات خونی مستعد کننده...

ادامه مطلب