بیماری پارکینسون و کارآزمایی فرسایش فرکانس رادیویی متمرکز گلوبوس پالیدوس

مترجم: فرناز اخباری – ماما فرسایش اولتراسوند پالیدال یک طرفه منجر به درصد بالاتری از بیمارانی شد که عملکرد حرکتی آنها بهبود یافته یا د...

ادامه مطلب

تأثیر تورسماید در مقابل فوروزماید پس از ترخیص بر مرگ و میر در بیماران بستری با نارسایی قلبی

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی آیا تورسماید مرگ و میر ناشی از همه علل را در مقایسه با فوروزماید در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی...

ادامه مطلب

مشاوره پس از پنوموتوراکس خودبخودی اولیه: فرصت هایی برای کاهش خطر عود

مترجم: آناهیتا خاقانی – مهندس بهداشت یک مرد سیگاری سالم 44 ساله با شروع حاد درد سمت چپ قفسه سینه و تنگی نفس خفیف که با حرکت یا دم عمیق...

ادامه مطلب