کارآزمایی اریتروپویتین برای انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک در نوزادان

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک نوزادی به اختلال عملکرد عصبی ناشی از کاهش اکسیژن و کاهش جریان خون به...

ادامه مطلب

تاثیر و ایمنی ژل بردازیمر آزاد کننده نیتریک اکسید موضعی در مبتلایان به مولوسکوم کونتاژیوزوم

مترجم: آناهیتا خاقانی – مهندس بهداشت کارایی و ایمنی ژل بردازیمر 10.3 درصد در درمان مولوسکوم کونتاژیوزوم (MC) چیست؟ این کارآزمایی بالی...

ادامه مطلب

رادیوتراپی mFOLFIRINOX قبل از عمل در مقابل mFOLFIRINOX و  Hypofractionatedبرای آدنوکارسینوم قابل رزکسیون بردرلاین پانکراس

Matthew H. G. Katz, MD; Qian Shi, PhD; Jeff Meyers, BS رژیم درمانی نئوادجوانت بهینه برای بیماران مبتلا به سرطان پانکراس قابل برداشت بر...

ادامه مطلب