میزان عواقب تیروئیدکتومی توتال در برابر همی تیروئیدکتومی برای درمان میکروکارسینوم تیروئید پاپیلاری

Vivian Hsiao, MD; Tyler J. Light, MD; Abdullah A. Adil, BS میزان عواقب شایع جراحی در همی تیروئیدکتومی (HT) در مقایسه با تیروئیدکتومی ت...

ادامه مطلب

مقایسه توموسنتز دیجیتال همراه ماموگرافی سنتز شده با ماموگرافی غربالگری دیجیتال در تشخیص سرطان مهاجم پستان (توزیما)

Prof Walter Heindel, MD. Prof Stefanie Weigel, MD. Prof Hans-Werner Hense, MD ماموگرافی دیجیتال تمام میدان دو بعدی، هم اکنون به عنوان ...

ادامه مطلب

ونتوکلاکس همراه با شیمی درمانی القایی در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی تازه تشخیص داده شده

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی Venetoclax همراه با شیمی درمانی فشرده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی که به تازگی تشخیص دا...

ادامه مطلب

اثر افزودن دنوزوماب به ۲ رژیم مختلف nab-Paclitaxel به عنوان درمان نئوادجوانت در مبتلایان به سرطان پستان اولیه

Jens-Uwe Blohmer, MD, PhD; Theresa Link, MD; Mattea Reinisch, MD آیا افزودن دنوزوماب به شیمی درمانی نئوادجوانت حاوی آنتراسایکلین/تاکسا...

ادامه مطلب

مقایسه شیمی درمانی با پمپ انفوزیون شریانی کبدی و رزکسیون در مبتلایان به کلانژیوکارسینوم داخل کبدی مولتی فوکال

مترجم: فرناز اخباری – ماما آیا شیمی درمانی فلوکسوریدین با پمپ انفوزیون شریانی کبدیHAIP  می تواند به عنوان یک درمان جایگزین برای رزکسیو...

ادامه مطلب

اثر تیرزپاتید در مقابل انسولین دگلودک بر میزان چربی کبد و بافت چربی شکم در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ (SURPASS-3 MRI )

Prof Amalia Gastaldelli, PhD. Prof Kenneth Cusi, MD. Laura Fernández Landó, MD تیرزپاتید یک پلی پپتید انسولینوتروپیک دوگانه وابسته به ...

ادامه مطلب

ظاهر شدن پنومونیت با حساسیت مزمن تابستانی به صورت بی اشتهایی و کاهش وزن

مترجم: دکتر الهام خاقانی – پزشک عمومی یک بیمار، خانم 79 ساله با سابقه 2 ساله بی اشتهایی و کاهش وزن به کلینیک سرپایی ما ارجاع شد. چهار ...

ادامه مطلب