فلووکسامین در مقابل دارونما و وخامت بالینی در بیماران سرپایی مبتلا به COVID-19 علامت دار

مترجم: آناهیتا خاقانی – مهندس بهداشت آیا فلووکسامین، یک مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین و آگونیست گیرندهσ-1، از وخامت بالینی بیماران...

ادامه مطلب