«معاینه سرانگشتی» کمک به ارزیابی هیپرکلسترولمی شدید برای تشخیص هیپرکلسترولمی خانوادگی

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشدبیوشیمی خانمی 24 ساله برای ارزیابی سطوح بالای کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) که در غربالگری روتین...

ادامه مطلب

لنفوم سلول B داخل عروقی بزرگ به عنوان یک علت سکته مغزی کریپتوژنیک چند کانونی

مترجم: پروین امامی - پرستار یک خانم 66 ساله به خاطر دشواری در یافتن لغات با سابقة سرطان پستان سمت چپ که لامپکتومی و رادیوتراپی قبلی ان...

ادامه مطلب