غنی سازی شیر ​​مادر با پودر فرمولا برای نوزادان نارس در مقابل تقویت کننده شیر انسانی در نوزادان نارس

مترجم: فرناز اخباری – ماما سوال: آیا غنی سازی شیر مادر نگهداری شده توسط پودر فرمولا برای نوزادان زودرس از نظر افزایش وزن نوزادان نسبت ...

ادامه مطلب