ارزیابی امتیاز کلسیم شریان کرونری جهت انتخاب استاتین درمانی بر طبق فاکتورهای افزایش دهنده خطر

Jaideep Patel, MD; Vincent A. Pallazola, MD; Ramzi Dudum, MD, MPH ارتباط بین فاکتورهای افزایش دهنده ی خطر و بروز بیماری قلبی عروقی آتر...

ادامه مطلب

ارتباط دوچرخه سواری با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در افراد دیابتی

مترجم: آناهیتا خاقانی – مهندس بهداشت آیا دوچرخه سواری با خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در افراد دیابتی ارتباط دارد؟ یافت...

ادامه مطلب

تاثیر کاناکینوماب در برابر دارونما، روی زنده ماندن بدون تهویه مکانیکی تهاجمی در بیماران کووید ۱۹ بستری

Roberto Caricchio, MD; Antonio Abbate, MD, PhD; Ivan Gordeev, PhD مترجم: شیوا یاری  آیا آنتی بادی اینترلوکین 1 بتای کاناکینوماب در در...

ادامه مطلب