اکوکاردیوگرافی ترکیبی زنان مبتلا به سرطان پستان اولیه برای تشخیص اختلال عملکرد قلبی

Maryam Esmaeilzadeh, MD; Camila M. Urzua Fresno, MD دقت الگوریتم با استفاده از اکوکاردیوگرافی و بیومارکرهای سرم برای تشخیص به موقع اخت...

ادامه مطلب