سال 16, شماره 113, ماهنامه عرصه پزشکی

پلاگرا Pellagra

Murali Alagesan, M.B., B.S., M.D., Yoganathan Chidambaram, M.B., B.S., M.D

خانمی ۴۸ ساله با سابقه ۶ ماهه ی تشدید بثورات در ناحیه گردن و بازوها به کلینیک پزشکی عمومی مراجعه کرد. او همچنین اسهال، خستگی، از دست دادن اشتها و کاهش وزن ۸ کیلوگرم در همان دوره را گزارش کرد؛ وی هیچگونه علائم عصبی نداشت. بیمار در روستاهای هند زندگی می کرد و رژیم گیاهخواری را رعایت می نمود و الکل مصرف نمی کرد. در معاینه ی فیزیکی، نواحی هایپرپیگمنتاسیون با مرز مشخص در قسمت های در معرض آفتاب گردن و قفسه ی سینه (پانل A) و ساعد (پانل B) با ترک های پوستی در حفره انتکوبیتال وجود داشت. آزمایش سرم نیاسین در دسترس نبود. تشخیص پلاگرا یا کمبود نیاسین بر اساس سندرم اسهال و درماتیت متقارن حساس به نور بیمار، شامل بثورات گردنبندی معمولی Casal داده شد. پلاگرا که به علت کمبود رژیم غذایی ایجاد می شود در کشورهای با منابع محدود همیشه وجود دارد، در حالی که بیشتر با مصرف الکل، جراحی چاقی یا شرایط سوء جذب در کشورهای غنی از منابع نیز مرتبط است. پس از درمان بیمار با ویتامین B کمپلکس داخل وریدی و سپس مکمل خوراکی، اسهال برطرف شد و در پیگیری ۴ هفته بعد، هایپرپیگمنتاسیون پوست کاهش یافته بود (پانل های C و D).

N Engl J Med 2022; 386:e24. March 10, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه