تاثیر وازوپرسین و متیل پردنیزولون در برگشت جریان خون خود بخود در بیماران با ایست قلبی بستری در بیمارستان

Lars W. Andersen, MD, MPH, PhD, DMSc; Dan Isbye, MD, PhD آیا تجویز داروی ترکیبی وازوپرسین و متیل پردنیزولون طی ایست قلبی بیمار بستری د...

ادامه مطلب

عواقب ناشی از گزارش نتایج تشخیص آزمایشگاهی False Negative در سرنوشت بیماران مشکوک به سل

گروه علمی- مدیریتی آزمایشگاه ظریفی بیماری مسری و کشنده سل، خسارات جانی و مالی فراوانی به جامعه تحمیل می نماید. عوامل مختلفی باعث شیوع ...

ادامه مطلب

تاثیر رژیم مدیترانه ای بر پیشگیری از SGA در نوزادان متولد شده از افراد باردار در معرض خطر

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی آیا رژیم مدیترانه ای یا کاهش استرس مبتنی بر تمرکز حواس در پیشگیری از SGA (تولد نوزاد با وزن کم) د...

ادامه مطلب