ارتباط فعالیت فیزیکی کودکان و اسکرین تایم با سلامت روان طی دوران پاندمی کووید-۱۹

مترجم: پروین امامی – پرستار در این تحقیق ملیِ مقطع عرضی که شامل 1000 کودک سنین مدرسه در ایالات متحده بود، طبق سنجشی که توسط پرسشنامه ه...

ادامه مطلب

داروی Ozanimod به عنوان درمان القایی و مراقبتی(نگهدارنده) برای کولیت اولسراتیو

مترجم: فاطمه عطارزاده - ارشدبیوشیمی اوزانیمود، یک رسپتور تعدیل کننده انتخابی اسفنگوزین -1 فسفات، برای درمان بیماری التهابی روده تحت بر...

ادامه مطلب