سال 16, شماره 115, ماهنامه عرصه پزشکی

ونتوکلاکس همراه با شیمی درمانی القایی در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی تازه تشخیص داده شده

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی

Venetoclax همراه با شیمی درمانی فشرده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی که به تازگی تشخیص داده شده است، ایمنی مناسبی را نشان داده است. هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت ونتوکلاکس به همراه شیمی درمانی فشرده با شیمی درمانی فشرده به تنهایی بود.

مواد و روش ها: این مطالعه تجزیه و تحلیلی بر نتایج آزمایشات بالینی آینده نگر در بیماران در مرکز سرطان اندرسون MD دانشگاه تگزاس، ایالات متحده آمریکا بین ۲۹ مارس ۲۰۱۰ و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ بود. بیماران واجد شرایط ۱۸ سال و بالاتر بودند و لوسمی حاد میلوئیدی یا سندرم میلودیسپلاستیک پرخطر به تازگی برای آنها تشخیص داده شده بود و در آزمایشاتی که حاوی آنالوگ های پورین با آنتراسایکلین و سیتارابین بود، با ونتوکلاکس به همراه شیمی درمانی فشرده یا با شیمی درمانی فشرده به تنهایی درمان شدند. بیماران در گروه venetoclax به علاوه شیمی درمانی فشرده با بیماران در گروه شیمی درمانی فشرده همسان شدند. پاسخ مورفولوژیکی و بیماری باقیمانده قابل اندازه‌گیری (MRD) با استفاده از آسپیراسیون مغز استخوان و بیوپسی و فلوسیتومتری چند پارامتری هشت رنگ ارزیابی شد. اهداف اولیه مطالعه، میزان پاسخ کامل کامپوزیت منفی MRD و بروز انتقال به پیوند سلول‌های بنیادی خونساز آلوژنیک (HSCT) بود. تمام بیمارانی که در دو چرخه درمانی (القاء و القای مجدد) پاسخ داشتند در آنالیز قرار گرفتند. اهداف ثانویه شامل ارزیابی بقای بدون عوارض و بقای کلی بود.

یافته ها: افراد شرکت کننده ۲۷۹ بیمار (متوسط ​​سن ۴۹ سال؛ ۴۷ درصد مرد و ۵۳ درصد زن) بودند. ۸۵ نفر در گروه ونتوکلاکس به علاوه شیمی درمانی فشرده و ۱۹۴ در گروه شیمی درمانی فشرده. پس از یک پیگیری متوسط ​​۳۰ ماهه (۲۶-۳۶)، ۸۶٪ از ۷۴ بیمار در گروه ونتوکلاکس به همراه شیمی درمانی فشرده، در مقایسه با ۶۱٪ از ۱۴۰ بیمار درگروه شیمی درمانی فشرده نرخ پاسخ کامل ترکیبی MRD منفی داشتند. بروز HSCT آلوژنیک در بیماران پاسخ دهنده به ونتوکلاکس به همراه شیمی درمانی فشرده بیشتر از شیمی درمانی فشرده بود. Venetoclax به همراه شیمی درمانی فشرده، زنده ماندن بدون عوارض را بهبود بخشید اما بقای کلی تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت.

تفاسیر: Venetoclax همراه با شیمی درمانی القایی فشرده باعث بهبودی عمیق MRD منفی شد و امکان انتقال به HSCT آلوژنیک در اولین بهبودی و بهبود بقای بدون عوارض را فراهم کرد. این نتایج مزیت افزایشی ونتوکلاکس اضافه شده به شیمی درمانی القایی فشرده را در بین گروه‌های در معرض خطر شبکه لوسمی اروپایی نشان می‌دهد و به عنوان معیاری برای اطلاع از ثبت‌نام در آزمایش‌های بالینی آینده‌نگر عمل می‌کند.

Curtis A Lachowiez, MD. Patrick K Reville, MD. Prof Hagop Kantarjian, MD. Prof Elias Jabbour, MD. Prof Gautam Borthakur, MD. Naval Daver, MD

The Lancet. Haematology. VOLUME 9, ISSUE 5, E350-E360, MAY 01, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه