سال 16, شماره 115, ماهنامه عرصه پزشکی

آئورتیت سیفلیس

Shelly A. Miller, M.D., Elena R. Ladich, M.D.

مرد ۶۱ ساله ای با سابقه ۲ روز کمردرد در سمت چپ بدن به اورژانس مراجعه کرد. علائم حیاتی و نتایج معاینه فیزیکی طبیعی بود. CT ستون فقرات گردنی و قفسه سینه، بیماری دژنراتیو ستون فقرات و اتساع آنوریسمال از قوس آئورت و آئورت نزولی قفسه سینه را نشان داد. سی‌تی آنژیوگرافی متعاقباً اتساع آنوریسمال آئورت صعودی را به قطر ۴.۷ سانتی‌متر، قوس آئورت به قطر ۵.۵ سانتی‌متر و آئورت سینه‌ای نزولی به قطر ۳.۸ سانتی‌متر (پانل A) را نشان داد. در تشریح آئورت  پارگی مشاهده نشد. با توجه به نگرانی در مورد خطر بالای پارگی به دلیل اندازه آنوریسم آئورت و اینکه انبساط سریع آن باعث ایجاد کمردرد در بیمار می شود، آنوریسم توسط جراحی با پیوند ترمیم شد. معاینه پاتولوژیک، آئورتیت نکروزان با ترشح نوتروفیل ترانس مورال و لنفوپلاسماسیتیک (پانل B) را نشان داد. تجزیه و تحلیل ایمونوهیستوشیمی وجود اسپیروکت ها (پانل C) را نشان داد. تیتر سریع پلاسما رجین در حد ۱:۸ بالا بود و  تست جذب فلورسنت ترپونمال آنتی بادی همراه با واکنش بود. آزمایش ویروس نقص ایمنی انسانی منفی بود. تشخیص آئورتیت سیفلیسی داده شد و درمان با پنی سیلین G عضلانی آغاز شد. در روز هشتم پس از عمل، بیمار به خانه مرخص شد و دوره درمان ضد میکروبی را در آنجا به پایان رساند.

N Engl J Med 2022; 386:e55. May 19, 2022

نوشته های مشابه