سال 18, شماره 135, ماهنامه عرصه پزشکی

رمزگشایی علائم پوستی واسکولیت در خودایمنی

Michael G. Buontempo, BS. Vignesh Ramachandran, MD. Daniel R. Mazori, MD

یک بیمار خانم، در دهه ۵۰ سالگی مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک با یک ضایعه پوستی گسترده در پشت خود مراجعه کرد که برای اولین بار دخترش ۳ ماه قبل متوجه آن شد. در ارزیابی اولیه روماتولوژیک، با توجه به تغییر رنگ مشبک پوست در زمینه لوپوس اریتماتوز سیستمیک، نگرانی برای واسکولیت یا واسکولوپاتی ترومبوتیک مطرح شد. او برای ارزیابی به بخش پوست ارجاع شد. معاینه فیزیکی بیمار با ظاهر سالم و با نوع پوست فیتزپاتریک IV را نشان داد. معاینه پشت یک ضایعه بدون علامت، مشبک و هایپرپیگمانته را نشان داد که از وسط قسمت بالایی به پایین کمر، از جمله پهلوها امتداد دارد (شکل). هیچ شواهدی از پورپورا مشاهده نشد.

شکل: نمایش نمونه ای از اریتم اب igne، که دارای یک الگوی هایپرپیگمانته، توری و مشبک است که در قسمت میانی قسمت بالایی تا پایین کمر بیمار پخش شده است، که منعکس کننده قرار گرفتن مزمن در معرض گرمای با شدت کم است.

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 3, P224-226, MARCH 2024

نوشته های مشابه