سال 16, شماره 110, ماهنامه عرصه پزشکی

دوپیلوماب در کودکان مبتلا به آسم متوسط ​​تا شدید کنترل نشده

مترجم: دکتر الهام خاقانی پزشک عمومی

کودکان مبتلا به آسم متوسط ​​تا شدید، علیرغم دریافت درمان استاندارد، همچنان عوارض بیماری دارند. آنتی بادی مونوکلونال dupilumab برای درمان بزرگسالان و نوجوانان مبتلا به آسم و همچنین سایر بیماری های التهابی نوع ۲ تایید شده است.

روش‌ها: در این کارآزمایی تصادفی‌شده، دوسوکور، فاز ۳ ۵۲ هفته‌ای، ۴۰۸ کودک بین ۶ تا ۱۱ سال که آسم متوسط ​​تا شدید کنترل ‌نشده‌ای داشتند را برای دریافت تزریق زیر جلدی دوپیلوماب در دوز ۱۰۰ میلی گرم برای افراد با وزن ۳۰ کیلوگرم و ۲۰۰ میلی گرم برای افراد با وزن بیش از ۳۰ کیلوگرم، یا دارونمای مشابه هر ۲ هفته اختصاص دادیم. همه کودکان به دریافت دوز ثابت از درمان پس زمینه استاندارد ادامه دادند. نقطه پایانی اولیه نرخ سالانه تشدید آسم بود. نقاط پایانی ثانویه شامل تغییر در درصد حجم بازدم اجباری پیش‌برونکودیلاتاتور پیش‌بینی‌شده در ۱ ثانیه (ppFEV۱) در هفته ۱۲ و امتیاز پرسشنامه کنترل آسم ۷ (ACQ-7-IA) در هفته ۲۴ بود. نقاط پایانی در دو جمعیت با اثربخشی اولیه که دارای فنوتیپ آسم التهابی نوع ۲ بودند (≥۱۵۰ ائوزینوفیل خون در هر میلی‌متر مکعب یا کسری از اکسید نیتریک بازدمی ≥۲۰ ppb در ابتدا) یا تعداد ائوزینوفیل خون حداقل ۳۰ سلول در هر میلی متر مکعب در ابتدا مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: در بیماران مبتلا به فنوتیپ التهابی نوع ۲، میزان سالانه تشدید آسم شدید با دوپیلوماب ۰.۳۱ و با دارونما ۰.۷۵ بود (کاهش خطر نسبی در گروه دوپیلوماب، ۵۹.۳٪). میانگین (±SE) تغییر نسبت به سطح پایه در ppFEV۱ ۱.۰±۱۰.۵ درصد با dupilumab و ۵.۳±۱.۴ درصد با دارونما بود (تفاوت میانگین، ۵.۲ درصد). دوپیلوماب همچنین منجر به کنترل بهتر آسم نسبت به دارونما شد. نتایج مشابهی در بیماران با تعداد ائوزینوفیل حداقل ۳۰۰ سلول در میلی متر مکعب در ابتدا مشاهده شد. بروز عوارض جانبی جدی در دو گروه مشابه بود.

نتیجه‌گیری: در میان کودکان مبتلا به آسم متوسط ​​تا شدید کنترل‌نشده، آن‌هایی که دوپیلوماب مکمل دریافت کردند نسبت به کسانی که دارونما دریافت کردند، تشدید آسم کمتری داشتند و عملکرد ریه و کنترل آسم بهتری داشتند.

Leonard B. Bacharier, M.D., Jorge F. Maspero, M.D

N Engl J Med 2021; 385:2230-2240. December 9, 2021

نوشته های مشابه