سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

آموزش دید سه بعدی با چشم غیر مسلح برای کنترل نزدیک بینی

مترجم: فرناز  خباری ماما

آیا آموزش دید سه بعدی (۳ بعدی) با چشم غیر مسلح در جلوگیری از پیشرفت نزدیک بینی در کودکان موثر است؟

در این کارآزمایی بالینی تصادفی که شامل ۲۶۳ کودک بود، تغییر طول محوری در ۶ ماهگی بین گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری داشت.

معنی آموزش دید سه بعدی با چشم غیر مسلح وسیله ای امیدوارکننده برای کنترل پیشرفت نزدیک بینی در کودکان است.

نزدیک بینی یکی از علل شایع اختلال بینایی است و شیوع آن همچنان در سطح جهانی در حال افزایش است. بر اساس نتایج تحقیقات کنونی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، ۴۷.۵۸ میلیون نفر نزدیک‌بینی را تجربه کنند که حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. در آسیا، به ویژه در شرق آسیا، شیوع بالای نزدیک بینی به خوبی شناخته شده است. در چین، شیوع بالای نزدیک بینی در بین جوانان نگران کننده است. پیش بینی می شود که شیوع نزدیک بینی در بین دانش آموزان ۶ تا ۱۸ ساله چین تا سال ۲۰۳۰ به ۶۱.۸ درصد برسد. شروع زودرس نزدیک بینی خطر نزدیک بینی بالا و عوارض نزدیک بینی بالا (مانند سوراخ ماکولا، نوروپاتی بینایی و غیره) ممکن است منجر به آسیب جبران ناپذیر شبکیه و حتی از دست دادن بینایی مرکزی شود و بار سنگینی را بر افراد، خانواده ها و جامعه تحمیل کند. مشکلات بینایی کودکان و نوجوانان با توسعه کشور مرتبط است. پیشگیری و کنترل نزدیک بینی ضروری است.

در حال حاضر، علل شناخته شده نزدیک بینی را می توان به طور کلی به ۲ دسته تقسیم کرد: عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی. برخی از مطالعات همچنین دریافته‌اند که وقوع نزدیک‌بینی را می‌توان با تئوری تمرکززدایی محیطی، نظریه محرومیت از فرم یا تئوری سازگاری توضیح داد. برای جلوگیری از بروز و پیشرفت نزدیک بینی در کودکان، بسیاری از روش های مداخله نزدیک بینی، از جمله ارتوکراتولوژی، لنزهای تماسی نرم و قطره های چشمی آتروپین با غلظت کم، ایجاد شده است. برای مداخلات مورد استفاده در کودکان و نوجوانان، ایمنی یک نگرانی کلیدی برای پزشکان و والدین است. به دلیل اثرات نامطلوب داروها، هنوز هم لازم است روش‌های ایمن‌تر، غیرتهاجمی‌تر و به‌طور گسترده‌ای برای پیشگیری و کنترل نزدیک‌بینی بررسی شود.

دیدن از نزدیک یکی از عوامل محیطی حیاتی است که باعث نزدیک بینی می شود. به دلیل کاهش پاسخ تنظیم و افزایش تاخیر تنظیم پس از یک دوره طولانی دید نزدیک، دوربینی شبکیه از تمرکز خارج می شود. بنابراین، برخی از محققان پیشنهاد کرده‌اند که تاخیر تنظیمی ممکن است عاملی باشد که باعث افزایش طول محور چشم و پیشرفت نزدیک‌بینی می‌شود و بهبود عملکرد تنظیم از طریق آموزش بینایی می‌تواند رویکردی برای پیشگیری و درمان نزدیک‌بینی باشد. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از روش‌های نوری، روان‌شناختی و سایر روش‌ها می‌تواند تاخیر تنظیم را کاهش دهد، توانایی تنظیم را افزایش دهد و راحتی بصری را بهبود بخشد. بنابراین، آموزش دید سه بعدی (۳ بعدی) با چشم غیر مسلح (NVT) به عنوان یک روش عملی پیشنهاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی و ایمنی NVT برای پیشگیری و کنترل نزدیک بینی در کودکان و نوجوانان انجام شد.

اهمیت شروع زودرس نزدیک بینی خطر نزدیک بینی بالا را افزایش می دهد که می تواند منجر به آسیب برگشت ناپذیر شبکیه و حتی از دست دادن بینایی مرکزی شود.

هدف بررسی اثربخشی و ایمنی تمرین بینایی سه بعدی با چشم غیر مسلح (NVT) در پیشگیری از پیشرفت نزدیک بینی در کودکان.

طراحی، تنظیم، و شرکت کنندگان این کارآزمایی بالینی تصادفی شده در ۳ بیمارستان از ۲۵ می ۲۰۲۲ تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ انجام شد. شرکت کنندگان کودکانی (۶-۱۸ ساله) بودند که تشخیص نزدیک بینی با انکسار کروی معادل – داشتند. ۰.۷۵ تا -۶.۰۰ دیوپتر (D).

مداخله کودکان گروه مداخله هر روز ۲۰ دقیقه درمان NVT دریافت کردند، در حالی که کودکان گروه کنترل به طور معمول بدون آموزش بینایی زندگی کردند.

پیامد اصلی و اندازه گیری پیامد اولیه تغییر در طول محوری در ۶ ماهگی بود. انکسار معادل کروی (SER) به عنوان یک پیامد ثانویه گنجانده شد.

نتایج: از بین ۲۶۳ شرکت کننده، ۱۲۵ (۴۷.۵٪) مرد و ۱۳۸ (۵۲.۵٪) زن بودند. میانگین سنی (SD) 10.3 (1.9) سال (محدوده ۶.۱-۱۵.۶ سال) بود. در مجموع ۲۲۷ بیمار (۸۶.۳%) پیگیری ۶ ماهه را تکمیل کردند که ۱۰۲ نفر در گروه مداخله و ۱۲۵ نفر در گروه کنترل بودند. در گروه مداخله، تغییرات در طول محوری و SER در ۶ ماهگی به ترتیب ۰.۱۸ میلی متر (۰.۱۶ تا ۰.۲۰ میلی متر) و ۰.۲۵- D (0.31- تا ۰.۱۹- D) بود. در گروه کنترل، تغییرات در طول محوری و SER در ۶ ماه به ترتیب ۰.۲۳ میلی متر (۰.۲۱ تا ۰.۲۵ میلی متر) و -۰.۳۵ D (-0.41 تا -۰.۳۰ D) بود. تفاوت در AL و SER بین دو گروه معنی دار بود (اختلاف AL: -0.06 میلی متر؛ -۰.۰۹ تا -۰.۰۳؛ تفاوت SER: 0.10 D؛ ۰.۰۲ تا ۰.۱۹). هیچ واکنش جانبی مرتبط با مطالعه در طول پیگیری گزارش نشد.

نتیجه گیری و ارتباط: NVT وسیله ای مطمئن و امیدوارکننده برای کنترل پیشرفت نزدیک بینی در کودکان با پایبندی خوب است.

J Rui Xie, MM; Feng Zhao, MD, PhD; Jianhong Yu, MD

JAMA Pediatr.  April 8, 2024. doi:10.1001/jamapediatrics.2024.0578

نوشته های مشابه