سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

پلی آرتریت نودوزا

Kaito Aoki, M.D., and Marenori Kojima, Ph.D

آقای ۶۲ ساله ای با سابقه ۱ ماهه درد عضلانی و ضعف در قسمت قدامی ران و قسمت خلفی تحتانی هر دو پا و کاهش وزن ۱۰ کیلوگرمی به بیمارستان مراجعه کرد. در معاینه فیزیکی، بی حسی در قسمت قدامی ران و ساق پا وجود داشت اما هیچ تغییر پوستی یا حساسیت شکمی وجود نداشت. تست‌های آزمایشگاهی سطوح بالای نشانگرهای التهابی را نشان دادند. یافته های سی تی قفسه سینه، شکم و لگن قابل توجه نبود. آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی آنتی نوتروفیل و هپاتیت B منفی بود. با توجه به نگرانی در مورد پلی آرتریت ندوزا، آنژیوگرافی شکمی انجام شد و آنوریسم و ​​بی نظمی دیواره عروق در محورهای شریان سلیاک (پانل A)، شریان مزانتریک تحتانی و شریان های کلیوی (پانل B، کلیه راست) را نشان داد. درمان با گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی و سیکلوفسفامید آغاز شد. ده روز بعد،روده  سوراخ شد. بررسی هیستوپاتولوژیک یک بخش برداشته شده از کولون عرضی، ارتشاح نوتروفیل و نکروز فیبرینوئیدی دیواره شریان های با اندازه متوسط ​​و همچنین اختلال در لایه الاستیک داخلی (پانل C، رنگ آمیزی الاستین) را نشان داد.

تشخیص نهایی پلی آرتریت ندوزا داده شد. در طول یک دوره طولانی بیمارستانی پس از عمل، یک آبسه داخل شکمی درمان شد و درمان سرکوب سیستم ایمنی تنظیم شد. در پیگیری ۵ ماه پس از ارائه، آنژیوگرافی رفع تغییرات عروقی (پانل D [شریان کلیوی، کلیه راست] و پانل E [محور شریان سلیاک]) را نشان داد.

N Engl J Med 2024;390:1711. May 8, 2024. VOL. 390 NO. 18

نوشته های مشابه