سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

ترکیب و نتایج آنتی بادی REGEN-COV در بیماران سرپایی مبتلا به کووید -۱۹

David M. Weinreich, M.D., Sumathi Sivapalasingam, M.D., Thomas Norton, M.D., Shazia Ali, Pharm.D

سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا ۲ (SARS-CoV-2) باعث بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) می شود و تا تاریخ سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از ۲۳۰ میلیون نفر دچار آن شده اند و منجر به مرگ تقریباً ۴.۷ میلیون نفر در سراسر جهان شده است.

اگرچه اکثر بیماران مبتلا به Covid-19 بصورت سرپایی تحت مراقبت قرار می گیرند، اما برخی از آنها دارای بیماری شدید هستندکه منجر به بستری شدن یا مرگ آنها می شود. چندین داروی درمانی تحقیقی، از جمله REGEN-COV که قبلاً به عنوان REGN-COV2 شناخته می شد، تحت مجوز استفاده اضطراری در دسترس هستند. با این حال، داده های بالینی محدودی برای استفاده بیشتر از آنها وجود دارد و هیچ درمان تأییدی برای کاهش خطر بستری شدن یا مرگ در بیماران مبتلا به کووید -۱۹ خفیف تا متوسط ​​وجود ندارد. همچنین نیاز به داروهای درمانی موثر در برابر انواع واریانت های نگران کننده کرونا، که حاوی جهش هستند می باشد زیرا جهش در این واریانت ها ایمنی ناشی از عفونت SARS-CoV-2 قبلی، واکسیناسیون و برخی آنتی بادی های مونوکلونال را تضعیف می کنند.

برای توسعه یک عامل درمانی که بتواند فعالیت خود را در برابر انواع  واریانتهای در حال ظهور حفظ کند، غربالگری با توان بالا انجام شد تا یک ترکیب آنتی بادی تولید شود که متشکل از دو آنتی بادی خنثی کننده SARS-CoV-2 در برابر اپی توپ های غیر همپوشان متمایز روی پروتئین اسپایک باشد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که این ترکیب آنتی بادی، REGEN-COV، در برابر انواع فعلی واریانت ها، از جمله B.1.1.7  یا آلفا، B.1.429  یا اپسیلون، B.1.617.2 یا دلتا، و انواع حاوی E484K مانند B.1.351 یا بتا، P.1 یا گاما، B.1.526 یا یوتا موثر است. در مرحله ۱ تا ۲ این سه مرحله آزمایش تطبیقی​​، چندمرکز، دوسوکور، تصادفی، کنترل شده با دارونما، REGEN-COV در بیماران سرپایی علامت دار موثر بود، که در آنها بار ویروسی SARS-CoV-2 و نیاز به مراقبت های پزشکی مربوط به کووید ۱۹ را کاهش داد. در اینجا، ما نتایج تجزیه و تحلیل اولیه بخش ۳ مرحله این آزمایش را گزارش می کنیم.

شکل. اثربخشی بالینی.

پانل A نشاندهنده درصد بیمارانی است که در بخش ۳ مرحله اصلاح شده آزمایش، بستری شده اند یا به هر دلیلی فوت کرده اند. پانل B درصد بیمارانی را که در بخش ۳ فاز اصلی و اصلاح شده کارآزمایی را که بستری شده اند یا به هر دلیلی فوت کرده اند نشان می دهد. پانل C زمان رفع علائم را در بخش ۳ فازاصلاح شده آزمایش نشان می دهد. محدوده اطمینان پایین و بالا در این شکل مشخص است.

زمینه: در مرحله ۱ تا ۲ کارآزمایی تطبیقی​​، REGEN-COV که ترکیبی از آنتی بادی های مونوکلونال کازیرییماب و ایمدیمیماب است، بار ویروسی ونیاز به ویزیت های پزشکی را در بیماران مبتلا به بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ را کاهش داد. REGEN-COV در شرایط آزمایشگاهی در برابر سندرم حاد تنفسی حاد شدید نیزفعالیت داردو موثر است.

مواد و روش ها: در مرحله ۳ از کارآزمایی تطبیقی ​​،به صورت تصادفی به بیماران سرپایی مبتلا به Covid-19 و عوامل خطر بیماری های شدید، دوزهای مختلف REGEN-COV را به صورت داخل وریدی یا دارونما اختصاص دادیم. بیماران ۲۹ روزپیگیری شدند. تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی از پیش تعیین شده برای ارزیابی نتایج بستری یا مرگ و زمان رفع علائم انجام شد. ایمنی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: بستری شدن یا مرگ ناشی از کووید -۱۹ به هر علتی در ۱۸ مورد از ۱۳۵۵ بیمار در گروه REGEN-COV، ۲۴۰۰ میلی گرم (۱.۳٪) و در ۶۲ نفر از ۱۳۴۱ بیمار در گروه دارونما که به طور همزمان تصادفی سازی شدند (۴.۶٪) (نسبی) رخ داده است. کاهش خطر (۱ منهای ریسک نسبی)، ۷۱.۳؛ این پیامدها در ۷ نفر از ۷۳۶ بیمار در گروه REGEN-COV، ۱۲۰۰ میلی گرم ( ۱%)، در ۲۴ نفر از ۷۴۸ بیمار در گروه دارونما که به طور همزمان تصادفی شده بودند (۲.۲٪) با کاهش خطر نسبی، ۷۰.۴٪ رخ داد. زمان متوسط ​​برای رفع علائم با هر دوز REGEN-COV نسبت به دارونما ۴ روز کمتر بود (۱۰ روز در مقابل ۱۴ روز، برای هر دو مقایسه). REGEN-COV در زیرگروه های مختلف، از جمله بیمارانی که آنتی بادی مثبت بودند، موثر بود. هر دو دوز REGEN-COV بار ویروسی را سریعتر از دارونما کاهش می دهد. میانگین حداقل مربعات اختلاف بار ویروسی از شروع تا روز هفتم  log۱۰۰.۷۱- نسخه در میلی لیتر در گروه ۱۲۰۰ میلی گرم و log۱۰ ۰.۸۶ نسخه در میلی لیتر در گروه ۲۴۰۰ میلی گرم بود. عوارض جانبی جدی بیشتر در گروه دارونما (۴%) نسبت به گروه ۱۲۰۰ میلی گرم (۱.۱%) و گروه ۲۴۰۰ میلی گرم (۱.۳%) رخ می دهد. واکنشهای درجه ۲ یا بالاتر مربوط به تزریق در کمتر از ۰.۳٪ از بیماران در همه گروهها رخ داد.

نتیجه گیری: REGEN-COV خطر بستری شدن یا مرگ ناشی از Covid-19 را به هر دلیلی کاهش داد و علائم را برطرف کرد و بار ویروسی SARS-CoV-2 را سریعتر از دارونما کاهش داد.

N Engl J Med 2021. September 29, 2021

نوشته های مشابه