سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

آکتینومایکوزیس شکمی- لگنی

Noriko Arakaki, M.D., Yusuke Oshiro, M.D

یک خانم ۵۴ ساله با سابقه دو ماهه تب و کاهش وزن و سابقه سه هفته ای درد شکم و دشواری در راه رفتن به بخش اورژانس مراجعه کرد. دمای بدن او ۳۸.۴ درجه سانتی گراد بود. معاینه بیمار توده حساسی را در ربع تحتانی چپ شکم نشان داد. مطالعات آزمایشگاهی نیز تعداد گلبول های سفید را ۳۰.۴۲۰ در هر میلی متر مکعب نشان دادند (محدوده مرجع ۳۳۰۰ تا ۸۶۰۰). سیتی اسکن با تزریق ماده حاجب یک وسیله داخل رحمی (IUD) (شکل A، پیکان) را نشان داد که به وسیله آبسه های متعدد (ستاره) در سرتاسر شکم و لگن احاطه شده بود که به عضله ایلئوپسواس چپ و مفصل هیپ چپ نیز گسترش یافته بود. بیمار تحت عمل  سیتی اسکن تحت گاید برای تخلیه آبسه ها قرار گرفت، مفصل هیپ چپ شستشو داده شد و IUD برداشته شد که در گرانول های رنگ شده با سولفور آغشته بود (شکل B). رنگ آمیزی گِرَم نمونه های مایع نیز میله های گِرَم مثبت فیلامنتوس و منشعب را نشان داد. آکتینومایسز اسراییلی روی کشت رشد داده شد. بیمار گزارش داد که IUD را بیشتر از دو دهه قبل از علائم بیماری و مراجعه گذاشته بود و تا آن زمان تعویض نکرده بود. درد شکم و لگن بیمار بعد از یک دوره طولانی مصرف آنتی بیوتیک های وریدی و به دنبال آن آنتی بیوتیک های خوراکی برطرف شد.

N Engl J Med 2021; 385:937. September 2, 2021

نوشته های مشابه