سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

فریب در لوب چپ کبد

Pedram J. Khorsandi, MD. Zohair Ahmed, MD. Cemal Yazici, MD, MSc. Adam E. Mikolajczyk, MD

مردی ۷۲ ساله با سابقه چربی خون بالا و اختلال تشنج با ناراحتی خفیف سمت راست بالای شکم مراجعه نمود. معاینه فیزیکی از نظر حساسیت به لمس در ربع فوقانی راست، تلانژکتازی های عنکبوتی دیواره قفسه سینه و ژنیکوماستی دو طرفه قابل توجه بود.

بیلی روبین کل ۳.۲ میلی گرم در دسی لیتر، آلکالین فسفاتاز ۱۰۱ U/L ، IgG4 طبیعی (۴۷ میلی گرم در دسی لیتر) و CA 19-9 (10 U/ml) طبیعی بود. تصویربرداری MRI (رزونانس مغناطیسی) یک توده ۴.۷ سانتی متری با وضوح اندک در لوب کبدی سمت چپ داخلی با اتساع صفراوی داخل کبدی سمت چپ، ​​مشکوک به کلانژیوکارسینوم نشان داد (شکل A). تصاویر حاصل از کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد آندوسکوپی (ERCP) انسداد لومینال مجرای چپ را نشان داد. کلانژیوسکوپی بعدی، اریتم مخاطی و چندین سنگ بزرگ و رنگدانه دار را بدون وجود تنگی یا توده نشان داد (شکل B). بیوپسی مخاطی التهاب مشخصی را نشان داد اما شواهدی از دیسپلازی یا بدخیمی وجود نداشت. یک ماه بعد تکرار ERCP انجام شد و بیوپسی مخاط و براشینگ مجدداً برای دیسپلازی یا بدخیمی منفی بود. هفت ماه بعد، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی وضوح توده قبلاً مشاهده شده را نشان داد (شکل C) و کلانژیوسکوپی مجرای کبدی سمت چپ را بدون هیچ گونه التهابی تایید کرد (شکل D).

شکل (A) تصویر T2 از MRI شکم که توده نامعلوم و شدید ۴.۷ سانتی متری را در لوب کبدی داخلی چپ با اتساع صفراوی داخل کبدی چپ متوسط نشان می دهد. (B) تصویر کلانژیوسکوپی از سنگهای بزرگ و رنگدانه دار در مجرای کبدی سمت چپ.(C)  MRI دیگر که بعداً از T2 گرفته شد، نشان دهنده وضوح افزایش در لوب کبدی چپ داخلی با اتساع مجرای داخل کبدی کمتر برجسته است. (D) تصویر کلانژیوسکوپی بعدی از مجرای کبدی سمت چپ بدون التهاب.

کلانژیوکارسینوما میتواند طیف وسیعی از یافته های تصویربرداری را نشان دهد، اما به طور معمول یک توده نامشخص با افزایش دیواره شریانی، افزایش مداوم در تصاویر با تاخیر و با اتساع صفراوی، مانند بیمار ما است. با این حال، بسیاری از شرایط التهابی غیر بدخیم مانند کلانژیت اسکلروزان اولیه، پانکراتیت خود ایمنی-کلانژیت، کلانژیت پیوژنیک مکرر، سندرم میریزی، شبه تومور التهابی کبدی و سارکوئیدوز صفراوی، می توانند با یافته های تصویربرداری تقریباً مشابه کلانژیوکارسینوم ظاهر شوند. به طور مشابه، شواهد بیمار ما نشان می دهد که بار مشخصی از کلدوکولیتیازیس و التهاب همراه با آن می تواند با کلانژیوکارسینوم  از نظر رادیوگرافی شبیه باشد، پدیده ای که تا به امروز به ندرت گزارش شده است.

The American Journal of Medicine. VOLUME 134, ISSUE 9, E484-E485, SEPTEMBER 01, 2021

نوشته های مشابه