سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

جفت Increta

مترجم: شیوا یاری

خانمی ۲۶ ساله در هفته ی ۳۲ بارداری با انقباضات دردناک رحمی به واحد اورژانس مراجعه نمود. این سومین حاملگی این بیمار بود، وی سابقه ی دو زایمان سزارین داشت. معاینه ی دهانه رحم اتساع ۳ سانتی متری با ۴۰% افاسمان را نشان می داد. به علت خطر پارگی رحم، عمل سزارین انجام پذیرفت. در طول عمل، چندین رگ جفت در دیواره های خارجی پایین رحم مشاهده شد. این عمل به عمل سزارین هیسترکتومی با زایمان یک نوزاد سالم تبدیل شد. این جراحی با ۴۰۰۰ میلی لیتر خونریزی پس از زایمان پیچیده شد، که بخاطر آن بر اساس پروتکل نهادی برای انتقال خون گسترده، بیمار تحت انتقال خون قرار گرفت. هیچگونه آسیبی به مثانه وارد نشد. در معاینه ی هیستوپاتولوژیک، جفت increta تشخیص داده شد. اختلالات چسبندگی غیر طبیعی جفت به میومتر رحم که تحت عنوان placenta accreta spectrum نیز شناخته می شود، با زایمان سزارین قبلی مرتبط است و مانند این مورد، ممکن است تا زمان زایمان تشخیص داده نشود. به منظور جلوگیری از عوارض عمده همچون خونریزی پس از زایمان، شناسایی این مورد بسیار مهم است. پس از معاینه در بخش مراقبت های ویژه، بیمار در روز پنجم پس از زایمان به همراه فرزندش از بیمارستان ترخیص شد.

Carlos A. Zapata-Caballero, M.D., Victor H. Ramirez-Santes, M.D

N Engl J Med 2021; 385:1124. September 16, 2021

نوشته های مشابه