سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

سیلیکوزیس مزمن

Shan Kai Ing, M.D. Sze Shyang Kho, M.D

علائم غیرطبیعی در عکس رادیوگرافی قفسه سینه مرد ۴۷ ساله ای که به دلیل التهاب معده در بیمارستان بستری شده بود، مشاهده شد. او سابقه ۲۵ بسته سیگار کشیدن سالانه داشت و بیش از ۳۰ سال در یک معدن کار کرده بود. علائم تنفسی، علائم حیاتی و معاینه فیزیکی او طبیعی بود. رادیوگرافی قفسه سینه کدورت های ندولری منتشر (پانل A) را نشان داد. CT قفسه سینه ندول های ریه را در یک توزیع پری لنفاتیک (پانل B) و همچنین لنفادنوپاتی مدیاستن مات شده با کلسیفیکاسیون را مشخص کرد. اسپیرومتری یک الگوی تهویه محدود بدون شواهدی از انسداد را نشان داد. برونکوسکوپی با لاواژ برونکوآلوئولار و کرایوبیوپسی ریه ترانس برونش انجام شد. آزمایش بیماری های عفونی از جمله سل منفی بود. تجزیه و تحلیل هیستوپاتولوژیک یک نمونه بیوپسی تحت نور پلاریزه، کریستال های سیلیس فراوان (پانل C) را گزارش کرد. تشخیص سیلیکوزیس مزمن – یک پنوموکونیوز شغلی ناشی از استنشاق دی اکسید سیلیکون کریستالی – داده شد. این عارضه در میان کارگران در مشاغلی مانند معدن زغال سنگ، سندبلاست و معدن رایج است و موجب رنج جسمی آنها می شود. مشاوره ترک سیگار برای او انجام شد و درمان جایگزین نیکوتین آغاز شد. گزارشی در اداره ایمنی کار ثبت شد. به بیمار دستگاه تنفسی داده شد و به دلیل مشکل در یافتن کار دیگر، کار در معدن را از سر گرفت. در یک ویزیت پیگیری ۶ ماهه، وی بدون علامت باقی ماند.

N Engl J Med 2024;390: e46. May 11, 2024. VOL. 390 NO. 19

نوشته های مشابه