سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

دیدار چهره به چهره در مقابل برخوردهای دیجیتال در کلینیک

مترجم: آناهیتا خاقانی مهندس بهداشت

در عصر دیجیتال امروزی، فناوری راهی برای تغییر رویکرد سنتی با پزشکان و بیماران در تعامل چهره به چهره ارائه می دهد. برخوردهای پزشکی رو در رو برای هزاران سال مورد استفاده قرار گرفته است. معاینات کلینیک دیجیتال ممکن است با فعال کردن مشاوره از راه دور و راحت، شیوه ارائه مراقبت های بهداشتی را متحول کند.

این جایگزین های دیجیتالی، امکان دسترسی آسان را فراهم می کند. با این حال، نباید ارزش ملاقات حضوری در مراقبت از بیمار را نادیده گرفت. این مورد، تفسیر ارزش برخوردهای چهره به چهره را نشان می دهد و مزایایی را که تماس شخصی می تواند برای بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ارائه دهد برجسته می کند.

ملاقات های حضوری می تواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد و ارتباط بین بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی داشته باشد. حضور فیزیکی یک ارائه دهنده به خوبی آموزش دیده، حس همدلی، گرمی و ارتباط را ایجاد می کند که نمی توان آن را از طریق ابزارهای دیجیتال تکرار کرد. نشانه‌های غیرکلامی مانند تماس چشمی، حالات چهره و سایر زبان‌های بدن به ارتباط و درک مؤثر بین طرفین درگیر کمک می‌کنند. علاوه بر این، لمس شخصی ملاقات‌های حضوری اغلب منجر به یک رابطه قوی‌تر پزشک و بیمار می‌شود و در نتیجه منجر به افزایش رضایت و مشارکت بیمار می‌شود.

معاینه فیزیکی در طی ویزیت های حضوری به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی اجازه می دهد تا ارزیابی کاملی از وضعیت بیمار به دست آورد. توانایی مشاهده، لمس، ارزیابی علائم حیاتی و انجام آزمایشات عملی با مانورهای فیزیکی مختلف، اطلاعات مهمی را ارائه می دهد که اغلب تشخیص بیمار را تایید می کند. این افزایش دقت تشخیصی، گاهی اوقات می‌تواند به تصمیمات درمانی بهتر، بهبود رضایت بیمار و احتمالاً کاهش خطاهای پزشکی منجر شود. علاوه بر این، در صورت نیاز به مداخله فوری یا یک روش خاص، می توان آن را بلافاصله ارائه کرد.

این نگرانی وجود دارد که برخوردهای دیجیتال ممکن است به ضرر برخی از بیماران اقلیت باشد. در یک مطالعه هاوایی، آکوبا و همکاران مشاهده کردند که «بیماران آسیایی و بومی جزیره‌نشین هاوایی/اقیانوس آرام در مقایسه با بیماران سفیدپوست، به طور قابل‌توجهی از ارتباط بیمار و پزشک در طول ویزیت های از راه دور رضایت کمتری داشتند». جالب است که این محققان این تفاوت را در رضایت در میان گروه‌های نژادی از ویزیت های حضوری مشاهده نکردند. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که ویزیت از راه دور ممکن است نابرابری های نژادی در رضایت از مراقبت های بهداشتی را افزایش دهد. اگرچه تعداد قابل توجهی از مطالعات دیگر به این نتیجه رسیده اند که ویزیت از راه دور و ویزیت های تلفنی دارای مزایایی هستند، باید اذعان کرد که موانع و نابرابری های تکنولوژیکی موجود می تواند مانع اجرای گسترده در جمعیت های اقلیت شود. دسترسی به اتصالات اینترنتی پایدار، دستگاه‌های کارآمد، و سواد دیجیتالی پیش نیازهای مشاوره‌های موفق از راه دور هستند. با این حال، در برخی شرایط، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، مکان‌های روستایی یا دورافتاده، و جمعیت سالمندان ممکن است با چالش‌های مهمی در دسترسی و استفاده از این فناوری‌ها مواجه شوند. بنابراین، تکیه صرف به ویزیت های اینترنتی یا تلفنی ممکن است به طور ناخواسته جمعیت های آسیب پذیر را حذف کند و در نتیجه نابرابری های مراقبت های بهداشتی را تشدید کند.

طبق تجربه من، ویزیت های حضوری، ارتباط موثر بین بیماران و ارائه دهندگان را تسهیل می کند و امکان بحث، پرسش ها و توضیحات مفصل را فراهم می کند. تعامل چهره به چهره، امکان بازخورد فوری و روشن شدن شبهات را فراهم می کند و اغلب مشارکت فعال بیماران را در مراقبت از آنها تضمین می کند. برخورد چهره به چهره همچنین می‌تواند فرصت‌هایی را برای رفع نیازهای عاطفی و روانی بیماران فراهم کند، عواملی که اغلب ارزیابی آنها از طریق روش‌های راه دور دشوار است. این امر به ویژه در مورد افرادی که با شرایط مزمن یا پیچیده سروکار دارند صادق است. حضور فیزیکی یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی دلسوز باعث ایجاد اطمینان خاطر و ارتباط انسانی می‌شود که اغلب اضطراب، ترس و احساس انزوا را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، برخوردهای حضوری، بیماران را قادر می‌سازد تا نگرانی‌ها و احساسات خود را آزادانه‌تر به اشتراک بگذارند و رویکردی جامع به مراقبت را ترویج کنند. در واقع، ویزیت های چهره به چهره، بهزیستی عاطفی و کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشد.

در نتیجه، ویزیت های چهره به چهره، بخشی جدایی ناپذیر از ارائه مراقبت های بهداشتی باقی می ماند و مزایایی را ارائه می دهد که نمی توان آن را به طور کامل از طریق دسترسی دیجیتال تکرار کرد. ارتباط چهره به چهره به ایجاد اعتماد، افزایش دقت تشخیصی، بهبود ارتباط موثر و آموزش بیمار، ارائه حمایت روانی اجتماعی و افزایش رفاه عاطفی کمک می کند. حتی در طول همه گیری اخیر، من بیمارانم را تشویق کردم که اقدامات ایمنی مناسب را انجام دهند و سپس برای دیدن من در کلینیک بیایند. تله مدیسین و ویزیت های تلفنی همچنان نقش مهمی در ارائه مراقبت های بهداشتی مدرن، به ویژه برای بیمارانی که دور از کلینیک زندگی می کنند، ایفا خواهند کرد. مزیت دیگر برخوردهای دیجیتالی این است که بیماران از خطر ابتلا به عفونت ویروسی از فرد دیگری که در مجاورت است دوری می‌کنند. علیرغم مزایای ویزیت های پزشکی از راه دور، همچنان مهم است که ارزش پایدار تعاملات چهره به چهره را بشناسید.

Joseph S. Alpert, MD

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 5, P379-380, MAY 2024

نوشته های مشابه