سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

آزمون خطر پزشکی: عفونت و سرطان

Ankur Jain

منشاء سرطان همیشه کنجکاوی  پزشکان و انکولوژیست ها را به خود جذب کرده است. میکروب‌ها جزء جدا نشدنی اکوسیستم انسانی هستند که می‌توانند به عنوان دوستان (کامنسال) یا دشمن (پاتوژن) انسان‌ها وجود داشته باشند. دنیای میکروارگانیسم‌ها و نقش آن‌ها در ایجاد سرطان، حوزه‌ای جذاب برای مطالعه است. تأثیر عظیمی که میکروب‌ها می‌توانند بر سلامتی ما بگذارند حیرت‌انگیز است و پیچیدگی همه آن واقعاً قابل توجه است. قابل توجه است که عفونت ها مسئول حدود ۲۰ درصد از سرطان های انسان هستند. این مطلب فهرستی از میکروارگانیسم‌هایی را ارائه می‌کند که به صورت عِلّی یا صرفاً در ایجاد سرطان در انسان نقش دارند. یک عامل عفونی می تواند با چند بیماری ارتباط باشد.

 1. هلیکوباکتر پیلوری
 2. استرپتوکوک بوویس
 3. کلامیدیا پسیتاسی
 4. کلامیدیا تراکوماتیس
 5. کلامیدیا پنومونی
 6. سالمونلا تیفی موریوم
 7. سالمونلا انتریتیدیس
 8. ویروس هپاتیتB (HBV)
 9. ویروس هپاتیتC (HCV)
 10. ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)
 11. ویروس لوسمی سلول T انسانی نوع ۱ (HTLV-1)
 12. ویروس هرپس انسانی ۸ (HHV-8)
 13. ویروس اپشتین بار (EBV)
 14. ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)
 15. پلیوماویروس سلول مرکل (MCPyV)
 16. ویروس لوسمی گاوی (BLV)
 17. شیستوزوم هماتوبیوم
 18. Schistosoma japonicum
 19. Opisthorchis viverrini
 20. Clonorchis sinensis

پاسخ ها

 1. لنفوم بافت لنفاوی مرتبط با مخاط معده و سرطان معده
 2. سرطان کولورکتال
 3. لنفوم بافت لنفاوی مرتبط با مخاط مداری
 4. سرطان دهانه رحم و سرطان تخمدان
 5. سرطان ریه
 6. سرطان کیسه صفرا
 7. سرطان روده بزرگ
 8. کارسینوم هپاتوسلولار
 9. کارسینوم هپاتوسلولار، لنفوم غیر هوچکین سلول B (لنفوم ناحیه حاشیه ای طحال، لنفوم لنفوپلاسمیتیک، لنفوم سلول B منتشر بزرگ)
 10. سرطان دهانه رحم، سارکوم کاپوزی، لنفوم غیر هوچکین
 11. لوسمی-لنفوم سلول T بزرگسالان
 12. سارکوم کاپوزی، لنفوم افیوژن اولیه، بیماری کستلمن چند مرکزی
 13. کارسینوم نازوفارنکس، لنفوم کشنده طبیعی/سلول T، لنفوم هوچکین، لنفوم سلول B منتشر بزرگ، لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی، اختلال لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند، لنفوم بورکیت
 14. سرطان دهانه رحم (زنان)، کارسینوم سلول سنگفرشی نواحی آنوژنیتال و اوروفارنکس (هر دو مرد و زن)
 15. کارسینوم سلول مرکل
 16. سرطان سینه
 17. کارسینوم سلول سنگفرشی مثانه
 18. سرطان کولورکتال
 19. کلانژیوکارسینوما
 20. کلانژیوکارسینوما

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 4, P302-303, APRIL 2024

نوشته های مشابه