سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

موکورمایکوزیس بینی- چشمی- مغزی (Rhino-orbital-cerebral)

Cristian-Mihail Niculae, M.D. Laura Craciun, M.D., Ph.D

یک آقای ۸۲ ساله مبتلا به دیابت نوع ۲ با سابقه دو هفته ای سردرد و کبودی خودبخود اطراف چشم راستش به بیمارستان مراجعه کرد. او شش هفته قبل از مراجعه به خاطر بیماری پنومونی شدید کروناویروس ۲۰۱۹ و دریافت درمان با گلوکوکورتیکوئیدهای دُز بالا در بیمارستان بستری شده بود. بیمار از زمانی که از بیمارستان ترخیص شد دُز گلوکورتیکوئیدها را به خاطر ترومبوسیتوپنی ایمنی طی چهار هفته به تدریج کاهش داد. اکیموز روی پلک فوقانی (شکل A) و یک اسکار سیاه در سوراخ بینی راست در معاینه فیزیکی دیده شد (پیکان). بیمار همچنین افتادگی، فلج چشمی، و تاری دید در چشم راست داشت. اندوسکوپی بینی اسکارهای سیاه با ظاهر نکروتیک داخل حفره بینی و سوراخ شدگی تیغه بینی را نشان داد (شکل B). درمان ضد قارچ به دلیل نگرانی برای موکورمایکوزیس آغاز شد. تصویربرداری MRI (رزونانس مغناطیسی) سر نیز درگیری حدقه چشم راست،‌ سینوس ماگزیلاری و اتموئید روی هر دو طرف، و لب فرونتال راست مغز را نشان داد (شکل C، ستاره). یافته های هیستوپاتولوژیک در نمونه بیوپسی از سینوس ماگزیلاری راست با موکورمایکوزیس تهاجمی موافق بودند. تشخیص موکورمایکوزیس بینی- چشمی- مغزی گذاشته شد. بیمار به بیمارستان مراقبت ثالثیه منتقل شد و در آنجا عمل جراحی دبریدمان گسترده برای وی انجام شد. او ۱۰ هفته بعد از مراجعه در بیمارستان فوت کرد.

N Engl J Med 2024;390: e30. March 16, 2024, VOL. 390 NO. 12

نوشته های مشابه