تازه های پزشکی

اگزانتم Intertriginous and Flexural سیمتریک مرتبط با دارو

Miguel Mansilla Polo, M.D., Daniel Martín-Torregrosa, M.D

یک خانم ۴۲ ساله سالم با سابقه ۱۰ روزه راش در زیر بغل و کشاله ران و شکم خود مراجعه کرد. یک هفته و نیم قبل از شروع بثورات، او شروع به مصرف دکسکتوپروفن (داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی [NSAID]) با دوز ۲۵ میلی گرم در روز برای درمان زانو درد کرده بود. تب، ضایعات مخاطی، یا علائمی به جز خارش خفیف نداشت. در معاینه فیزیکی، لکه‌های متقارن پوست بنفش مایل به قرمز با حاشیه‌های لایه‌برداری در نواحی گردنی و زیر بغل (پانل A)، ناحیه شکم و اینگوینال (پانل B) و ناحیه Intertriginous پشت (پانل C) وجود داشت.

با توجه به ظاهر بثورات و استفاده بیمار از یک NSAID، تشخیص اگزانتم سیمتریک Intertriginous and Flexural  مرتبط با دارو (SDRIFE) انجام شد. SDRIFE یک فوران ناشی از دارو است که با وجود اریتم متقارن در نواحی Intertriginous و Flexural و عدم وجود علائم سیستمیک مشخص می‌شود. محرک ها شامل استفاده از عوامل بتالاکتام، ماکرولیدها و NSAID ها است. درمان با یک دوره گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی آغاز شد و قطع درمان با دکسکتوپروفن توصیه شد. یک ماه پس از تظاهرات اولیه، بثورات بیمار کاهش یافته بود.

N Engl J Med 2024; 390:e17. February 15, 2024

نوشته های مشابه