تازه های پزشکی

سل روده

Luis F. Oñate-Ocaña, M.D., Lizeth Pérez-Díaz, M.D

خانمی ۳۶ ساله با سابقه ۱ روزه درد شدید شکم و سابقه ۲ هفته تب و سرفه به اورژانس مراجعه کرد. او سابقه پزشکی مشخصی نداشت و به عنوان پزشک کار می کرد. در معاینه فیزیکی، تندرنس شکمی منتشر و شدید همراه با ریباندینگ و گاردینگ مشاهده شد. سی تی قفسه سینه الگوی میلیاری از ندول های ریوی و هوای آزاد زیر دیافراگم را نشان داد که باعث انتقال فوری به اتاق عمل شد. در معاینه پاتولوژیک، شش سوراخ در ایلئوم انتهایی (پانل A) مشاهده شد. رزکسیون روده ای ایلئوم دیستال با ایلئوستومی انجام شد. بررسی هیستوپاتولوژیک گرانولوماتوز نکروزان زیر مخاطی را نشان داد.

التهاب (پانل B؛ ستاره نشان دهنده گرانولوم است). کشت و آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی از مایع صفاقی و بافت روده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را نشان داد. تشخیص سل منتشر با ایلئیت سلی داده شد. آزمایش ویروس نقص ایمنی انسانی منفی بود. در سل روده، ناحیه ایلئوسکال شایع ترین ناحیه درگیر است و عفونت در آنجا ممکن است در ابتدا به اشتباه به عنوان آپاندیسیت یا بیماری التهابی روده تشخیص داده شود. این بیمار ۹ ماه درمان ضد سل را پشت سر گذاشت و ۶ ماه پس از عمل اولیه تحت عمل جراحی ایلئوستومی قرار گرفت. در یک ویزیت بعدی ۱۲ ماه پس از مراجعه اولیه، او کاملاً بهبود یافته بود.

N Engl J Med 2022; 386:e30. March 31, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه