سال 15, شماره 107, ماهنامه عرصه پزشکی

آرتریت / استئیت منوبریواسترنال: نشانه کارنت و تشدید درد قفسه سینه

مترجم: آناهیتا خانی مهندس بهداشت

خانمی ۵۶ ساله با سابقه ۴ ساله عود درد قفسه سینه و قسمت فوقانی کمر به بیمارستان دانشگاه مراجعه کرد. این درد موضعی نبود بلکه یک درد قفسه سینه عمومی بود و در هنگام عطسه و چرخاندن یا بلند شدن تشدید می شد. برای درد وی لوکسوپروفن و ترامادول هیدروکلراید/استامینوفن تجویز شد. سابقه پزشکی قبلی وی شامل فشار خون بالا بود، که برای او آملودیپین ۵ میلی گرم در روز تجویز شد.

علائم حیاتی بیمار طبیعی بود. او حساسیت مبهمی بر دیواره قدامی قفسه سینه داشت، که ضعیف قابل تکرار بود. ما از بیمار خواستیم سر و شانه های خود را از روی میز معاینه بلند کرده و نگه دارد (وضعیت علامت کارنت، (شکل A). مشخص شد که این حالت باعث ایجاد درد شدید در قفسه سینه قدامی می شود. نتایج آزمایش خون قابل توجه نبود، اما MRI کرونال دیواره قفسه سینه بازیابی وارونگی کوتاه تاو شدت بالا را در مفصل manubriosternal نشان داد که نشان دهنده ضایعه التهابی فعال است (شکل B). MRI دارای حساسیت بالایی برای تشخیص تغییرات جزئی است و احتیاط لازم است که یک MRI مثبت به عنوان اثبات وجود اسپوندیلوآرتریت محوری در بیمار در نظر گرفته شود. بنابراین، ما توموگرافی سی تی گسیل پوزیترون فلورودئوکسی گلوکز را اضافه کردیم که همچنین جذب فلورودوکسی گلوکوز در جناغ را نشان داد.

شکل: (A) حالت علامت کارنت: بالا بردن سر و بالای بدن از حالت خوابیده به پشت به منظور حفظ حالت ایزومتریک. (شکل  B): MRI کرونال دیواره قفسه سینه، بهبود وارونگی کوتاه تاو با شدت بالای جناغ را نشان می دهد و نشان دهنده استئیت در اطراف مفصل manubriosternal است.

درد مکرر قفسه سینه ناشی از آرتریت/استئیت manubriosternal ممکن است در مفصل موضعی نباشد، اما ممکن است به شانه و بازو ارجاع داده شود که با تقلید از آنژین، منجر به تاخیر تشخیص می شود. وضعیت علامت کارنت باعث ایجاد درد عضلانی ایزومتریک می شود، اما این علامت معمولاً درد مفصلی و استخوانی را نشان نمی دهد. این یافته فیزیکی دلالت بر این دارد که درد از جناغ منشأ می گیرد، که توسط عضلات استرنکلیدوماستوئید و راست شکم کشیده شده است. بنابراین، وضعیت علامت کارنت ممکن است با  تشخیص درد منوبریوسسترنال با استفاده از کشش عضله به استرنال مفید باشد.

Takanori Uehara, MD, PhD. Kazutaka Noda, MD, PhD. Tomoko Tsukamoto, MD, PhD

The American Journal of Medicine. VOLUME 134, ISSUE 8, E455-E456, AUGUST 01, 2021

نوشته های مشابه