تازه های پزشکی

تولارمی اولسروگلاندولار

Michael Buettcher, M.D., Chiara Imbimbo, B.M

یک دختر ۵ ساله با سابقه ۴ هفته تورم دردناک در دو طرف شکم خود به بخش اورژانس کودکان مراجعه کرد. حیوانات خانگی که او به طور منظم با آنها تماس داشت شامل یک گربه و یک سگ بود. شش هفته قبل از مراجعه،  والدین وی متوجه کنه ای در ناف او شده بودند و آن را با موچین برداشته بودند. پنج روز بعد، بیمار تب، از دست دادن اشتها، خستگی و قرمزی در اطراف ناف داشت (شکل A). این علائم پس از ۴ روز فروکش کرد. در زمان مراجعه، معاینه لنفادنوپاتی ناحیه ران را در هر دو طرف نشان داد (شکل B). درمان با سیپروفلوکساسین خوراکی مشکوک به تولارمی اولسروگلاندولار آغاز شد. آزمایشات لازمه سرولوژیک تشخیصی انجام شد. تیتر آنتی بادی فرانسیسلا تولارنسیس ۱:۱۲۸۰ بود. دو هفته پس از اتمام درمان، لنفادنوپاتی کاهش یافت. بیشتر از ۲ هفته بعد، تورم کاملاً برطرف شد.

N Engl J Med 2021; 384:1349. April 8, 2021

نوشته های مشابه