سال 15, شماره 107, ماهنامه عرصه پزشکی

امپیم پنوموکوکی

Stephanie S. Cabler, M.D., David A. Rosen, M.D., Ph.D

دختری ۴ ساله با سابقه ۴ روز تب، سرفه و بی حالی به اورژانس آورده شد. تمام واکسیناسیون های دوران کودکی برای وی انجام شده بود. سه هفته قبل، وی احتمالاً دچار عفونت ویروسی دستگاه تنفسی با تب و سرفه شده بود. آزمایش سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا در آن زمان منفی بود. هنگام ورود در جریان مراجعه فعلی، ضربان قلب وی ۱۳۶ ضربه در دقیقه، تعداد تنفس ۳۲ تنفس در دقیقه و اشباع اکسیژن ۹۲ درصد در حالی که او هوای محیط را تنفس می کرد، داشت. سمع ریه ها به دلیل عدم وجود صداهای تنفسی در سمت راست و کاهش صداهای تنفسی در سمت چپ قابل توجه بود. مطالعات آزمایشگاهی تعداد لکوسیت ها را ۲۵.۳۰۰ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع، ۵۰۰۰ تا ۱۵.۵۰۰) با ۸۸ درصد نوتروفیل ها نشان داد. رادیوگرافی قفسه سینه مات شدن همیتوراکس راست را با سطح مایع هوای آپیکال نشان داد که نشان دهنده وجود هیدروپنوموتوراکس (پانل A) است. یافته های مربوط به سی تی قفسه سینه شامل کلاپس ریه راست به دلیل افیوژن عظیم و جابجایی چپ به سمت مدیاستین (پانل B) بود. پارانشیم ریه چپ طبیعی، بدون آبسه یا کیست ظاهر شد. بیمار تحت تعبیه لوله سینه قرار گرفت و ۱ لیتر مایع کدر تخلیه شد. کشت مایع پلور باعث رشد Streptococcus pneumoniae شد. پنوموکوک عامل مهمی از ذات الریه و امپیم حتی در کودکانی است که کاملاً واکسینه شده اند. بیمار ۱۴ روز تحت درمان با سفتریاکسون قرار گرفت. در یک ویزیت پیگیری ۳ ماهه، وی کاملاً بهبود یافته بود و رادیوگرافی قفسه سینه تکرار شد که طبیعی بود.

N Engl J Med 2021; 385:548. August 5, 2021

نوشته های مشابه