سال 15, شماره 107, ماهنامه عرصه پزشکی

نقش مهم آنتی بادی در حفاظت بدن علیه ویروسها

استاد محمد ترابی نراقی عضو انجمن میکروب شناسان و زیست شناسان کشور

آنتی  بادی IgG که در بینی و ریه ها ترشح می‌شود در حفاظت  علیه بیشتر عفونت‌های ویروسی مفید است.

پادتن نوع M و G نیز در پاسخ به عفونت‌های ویروسی ساخته شده و برای ایجاد حفاظت در کل بدن در خون و مایعات بافتی گردش میکنند.

با پادتن میتواند از طریق جلوگیری از ورود ویروس به داخل سلول‌ها، ویروس را خنثی کنید.

بنابراین از تکثیر ویروس جلوگیری کرده و از طریق فعال کردن سیستم کمپلمان، ذرات ویروسی را تخریب می کند.

نکته مهم اینست که “هر چقدر بین محل ورود ویروس به بدن و بافت هدف، مسافت زیاد باشد اثر محافظت کنندگی  پادتن بیشتر است”.

ولی در کرونا فاصله ورود ویروس به بدن از طریق تنفسی و رفتن به ریه فاصله کم است و برای اکثر بیماران که ریه آنها درگیر می شود خطر بیشتری داشته و مرگ و میر بالاست.

ولی اگر ویروس به گوارش بزند خطر کمتر دارد.

پادتن اختصاصی علیه یک ویروس در دوز دوم واکسن بسیار موثر تر از دوز اول خواهد بود.

مطالبم  را کامل کنم که در هر دو وضعیت وقتی ویروس در داخل سلول جایگزین می‌شود ایمنی ایجاد شده توسط سلولهای Tبدن در ریشه کن کردن عفونت ویروسی دارای اهمیت زیادی است.

مقاله فوق، تهیه شده از تجربه ۲۸ سال تدریس در دروس زیست شناسی؛ بیوشیمی پزشکی، ایمونولوژی و میکروب شناسی در رشته های تجربی دبیرستان و پرستاری دانشگاه می‌باشد. انشاءالله برای مخاطبان  ارجمند مفید قرار بگیرد.

نوشته های مشابه