تازه های پزشکی

بثورات مالار

Sarah E. Goglin, M.D., Mary E. Margaretten, M.D., M.A.S

یک خانم ۳۴ ساله با سابقه سه ماهه بثورات روی گونه هایش و سابقه ۱۸ ماهه درد مفصل در دستها و زانوهایش به کلینیک روماتولوژی مراجعه کرد. معاینه فیزیکی نیز پلاک های سفت شدید روی گونه ها با گسترش به چین های نازولابیال (شکل A)، و همچنین سینوویت در مفاصل  متعدد اینترفالانژیال پروکسیمال را نشان داد. مطالعات آزمایشگاهی لوکوپنی و آنتی بادی های anti-Smith و anti-RNP مثبت را نشان دادند. آزمایش هیستوپاتولوژیکی نمونه بیوپسی پوست یک درماتیت واکوئلی با تراوشات سطحی، عمقی و اطراف ادنکس را نشان داد. تشخیص لوپوس اریتماتوس سیستمیک برای بیمار گذاشته باشد. بیمار مشاوره پزشکی را با توجه به اهمیت اجتناب اکید از نور خورشید با استفاده از کلاه، لباس کاملاً پوشیده و استفاده از ضد آفتاب، دریافت کرد. بیمار درمان با پماد فلوسینوئید ۰.۰۵٪، هیدروکسی کلورکین با دوز روزانه ۲۰۰ میلی گرم، و پردنیزولون با دوز ۵ میلی گرم روزانه را آغاز کرد. بثورات و ارتریت تا ۷ ماه بعد از مراجعه اولیه به طور کامل برطرف شدند. بثورات مالار یک علامت پوستی شایع لوپوس اریتماتوس جلدی حاد است و ممکن است علامت اولیه لوپوس اریتماتوس سیستمیک باشد. علارغم اینکه کادر بالینی قادر هستند بیماری های پوستی اتوایمون را شناسایی و تشخیص دهند، اما مفاد آموزش پزشکی کمتر به مردم رنگین پوست ارائه می شود. مثال های دیگر بثورات مالار در خانم های مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در شکل B تا D نشان داده شده اند.

N Engl J Med 2021; 385:164. July 8, 2021

نوشته های مشابه