سال 16, شماره 116, ماهنامه عرصه پزشکی

سوزاک چشمی

Yasuhiro Suyama, M.D., Reina Akiyama, M.D

خانمی ۲۴ ساله با سابقه ۲ روزه قرمزی، درد، تاری دید و ترشحات زرد در چشم چپ به اورژانس مراجعه کرد. او گلودرد، سوزش ادرار، ترشحات واژن، درد شکم، بثورات، یا درد مفاصل را گزارش نکرد. در معاینه، او نتوانست چشم چپ را باز کند. تورم دور چشم، پروپتوز و ترشحات چرکی مشاهده شد (پانل A). ملتحمه پرخون، متورم و چرکی بود. حرکات خارج چشمی، دست نخورده بود. سی تی اسکن اربیت ها( حفره استخوانی در برگیرنده چشم) که بدون تجویز ماده حاجب انجام شد، التهاب پشت دیواره اربیت چپ را نشان داد که به سمت خارج وداخل چربی مخروط چشم گسترش یافته بود.

رنگ آمیزی گرم ترشحات، دیپلوکوک های درون سلولی گرم منفی (پانل B) را نشان داد و کشت های مایع باعث رشد نایسریا گونوره شد. تشخیص کنژکیتویت گنوکوکی با سلولیت اطراف دیواره و کره چشم  انجام شد. سنجش واکنش زنجیره پلیمراز ادرار برای سوزاک منفی بود. نمونه های حلق، رکتوم و دهانه رحم جمع آوری نشد. تست های غربالگری سایر عفونت های مقاربتی، منفی بود. علائم او با درمان آنتی بیوتیک داخل وریدی برطرف شد.

N Engl J Med 2022; 386:e46. April 28, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه