تازه های پزشکی

تالازیازیس چشمی

Zijing Huang, M.D., Weiqi Chen, M.D

مردی ۳۴ ساله به کلینیک چشم مراجعه کرد و از احساس جسم خارجی و خارش در چشم راست خود خبر داد. او سابقه پزشکی شناخته شده ای نداشت و در مزرعه ای با سگش زندگی می کرد. در بررسی میکروسکوپی  اسلیت لامپ دو کرم زنده در زیر پلک بالا نشان داده شد. بی حسی موضعی انجام شد و کرم ها با استفاده از فورسپس خوب برداشته شدند. کرم ها برای آزمایش به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه فرستاده شدند و با نام Thelazia callipaeda شناخته شدند. تشخیص تالازیازیس چشمی انجام شد. T.callipaeda، یک کرم انگلی که توسط مگس دروسوفیلید حمل و منتقل می شود، از ترشحات چشم تغذیه می کند و لاروها را در چشم میزبان نهایی، معمولاً یک سگ و گاهی اوقات یک انسان، ذخیره می کند. در پیگیری ۱ ماه پس از برداشتن کرم ها، خارش برطرف شد و بیمار دیگر احساس جسم خارجی در چشم خود نداشت.

N Engl J Med 2021; 385:e39. September 23, 2021

نوشته های مشابه