سال 15, شماره 101, ماهنامه عرصه پزشکی

نفس تنگی هنگام شنا

مترجم: فرناز اخباری – ماما

گزارش موردی از یک ورزشکار ورزشهای سه گانه رقابتی

از آنجا که تعداد ورزشکاران همچنان در حال افزایش است، مهم است که پزشکان خطرات احتمالی و زمان انجام ویزیت توسط متخصص قلب و عروق ورزشی را بدانند. ما برای نشان دادن این مطلب، موردی از ورزشکار ورزشهای سه گانه با تنگی نفس را معرفی میکنیم.

گزارش مورد: یک ورزشکار ۳۸ ساله ورزشهای سه گانه رقابتی که قبلاً سالم بود در هنگام گرم شدن برای یک مسابقه ۷۰.۳ مایلی دچار تنگی نفس و خلط خونی شد. او شنا کردن را در آب سرد اقیانوس آزاد را با یک لباس غواصی کل بدن آغاز کرد. دقایقی پس از شروع، دچار تنگی نفس و خلط خونی شد و در بیمارستان ارزیابی شد. به جز تاکی کاردی سینوسی و هیپوکسی، علایم اولیه نرمال بود و به اکسیژن اضافی نیاز داشت.

معاینه قلبی ریوی تاکی کاردی بدون سوفل، سختی در تنفس و صدای غیر طبیعی منتشر ریه(coarse crackle)  را نشان داد. ارزیابی آزمایشگاهی و الکتروکاردیوگرام طبیعی بود. در عکس رادیوگرافی قفسه سینه و سی تی قفسه سینه، تراوش مولتی فوکال منتشر را نشان داد. با اکوکاردیوگرام توراسیک عملکرد دو طرفه بین بطنی نرمال بود، هیپرتروفی دو بطن، اتساع دهلیز چپ و دریچه های طبیعی و فشار ریوی مشاهده شد. وی با درمانهای حمایتی علایمش برطرف شد و با شرایط بهتر در هوای محیط مرخص شد. پس از ارزیابی کاردیولوژی ورزشی، ادم ریوی ایمرژن تشخیص داده شد. انجام آزمایشات بعدی شامل سی تی قفسه سینه و تست عملکرد ریوی بود. او به تدریج فعالیت هوازی خودرا افزایش داد و در مورد اقدامات پیشگیرانه در برابر ادم ریوی ایمرژن آموزش دید.

بحث: ادم ریوی ایمرژن یک عارضه ای است که به خوبی توصیف شده و گاهی اوقات به درستی تشخیص داده نمی شود و می تواند با شنا و غواصی ایجاد شود. در حالی که میزان بروز ادم ریوی ایمرژن کم است (۱.۱%-۱.۸%)، شناسایی و پیشگیری از اهمیت برخوردار است، زیرا موارد بیماری ممکن است کشنده باشد. تصور می شود که ادم ریوی ایمرژن از توزیع مجدد خون محیطی ناشی از فشار هیدرواستاتیک به سیستم ریوی رخ میدهد و در نتیجه ادم ریوی ایجاد میشود. با توجه به اثرات فشاری آب، پره لود بطنی با شنا افزایش می یابد. پره لود می تواند از انقباض عروق محیطی و فشار خون بالا در محیط قرارگیری آب سرد و حتی بیشتراز آن با لباس ضد آب تنگ بیشتر شود. عوامل خطرناک برای ادم ریوی ایمرژن عبارتند از: سابقه قبلی همین بیماری، جنسیت زن، سن بالاتر، هیدراتاسیون بیش از حد، آب سرد، لباس تنگ غواصی، ورزش با شدت زیاد و بیماری های قلبی ریوی زمینه ای.

علائم رایج این بیماری شامل تنگی نفس و سرفه های پروداکتیو و با فاصله و همچنین خلط خونی است. هیپوکسمی و ادم بینابینی ریوی در تصویربرداری از قفسه سینه (که در طی ۴۸ ساعت برطرف می شود) در معیارهای تشخیصی پیشنهادی گنجانده شده است.

مدیریت حاد بیماری درمان حمایتی است از جمله اکسیژن حمایتی است و برخی از بتا بلاکر یا دیورتیک ها  یا هر دو در حالی که فاقد شواهد قوی است، خاصیت درمانی دارند. پیشگیری اصلی ترین درمان است، از جمله پیشگیری ها عبارتند از جلوگیری از غوطه وری طولانی مدت در آب سرد با لباس غواصی اگر سابقه ادم ریوی ایمرژن  داشته باشند، و شناسایی و مدیریت عوامل خطر برای اختلال عملکرد دیاستولیک قلبی (به عنوان مثال ، فشار خون بالا).

در بسیاری از افراد برای ارزیابی ریسک قلب و عروق، راهنمای معمول نگهداری سلامت کافی است. برای برخی از بزرگسالان (به عنوان مثال، بیماران دیابتی یا مردان >45 یا زنان >55 سال) که می خواهند یک برنامه ورزشی شدید (بیش از ۶ مورد متابولیکی METs) را شروع کنند، پیشنهاد شده است که آنها برای انجام بیماری های قلبی عروقی زمینه آزمایش انجام دهند، که ممکن است کمک کننده شناسایی افراد در معرض خطر ادم ریوی ایمرژن باشد. توجه به این نکته مهم است که، این حالت، حتی می تواند ورزشکاران نخبه و بسیار سالم را تحت تأثیر قرار دهد.

نتیجه گیری: موردگزارش شده  ما، حالت کلاسیک ادم ریوی ایمرژن را نشان می دهد. مهم است که پزشکان فاکتورهای خطر قلبی عروقی را همراه با مشاوره پیشگیرانه برای بیماری هایی مانند ورم ریوی ایمرژن در افرادی که می خواهند به ورزش های آبی بپردازند، شناسایی و درمان کنند. متخصصین قلب و عروق ورزشی می توانند بینش بیشتری در زمینه مدیریت و شناخت بازسازی قلب و عروق مرتبط با ورزش، که قبلاً “قلب ورزشکار” نامیده می شد، ارائه دهند.

Elizabeth H. Dineen, DO. Christina Rodriguez, MD. Robert W. Battle, MD

j.amjmed. VOLUME 134, ISSUE 2, E111-E112, FEBRUARY 01, 2021

نوشته های مشابه