سال 15, شماره 107, ماهنامه عرصه پزشکی

درد حاد شکمی ناشی از پارگی عضلات مورب داخلی

مترجم: فاطمه عطارزاده ارشد بیوشیمی

یک بیمار ۵۲ ساله ژاپنی به دلیل درد حاد شکمی به اورژانس منتقل شد. این درد بدون رنگ پریدگی، کشش، انتشار و با علائم دیگر همراه نبود. علائم حیاتی بیمار در محدوده طبیعی قرار داشت. معاینه فیزیکی اولیه حساسیت به ناحیه چهارم سمت چپ شکم و درد را در زاویه سمت چپ و مهره چپ نشان داد. توموگرافی کامپیوتری ساده (CT) که برای ردیابی بیماریهای مهم مانند سوراخ شدن دستگاه گوارش، بیماریهای آئورت و سنگ حالب انجام شد، هیچ یافته غیرطبیعی را نشان نداد.

برای تجدید نظر در تشخیص، گرفتن شرح حال کامل و معاینه فیزیکی انجام شد. بیمار ۳ روز قبل از انتقال به بخش اورژانس دچار سرماخوردگی شد و درد بلافاصله پس از سرفه ایجاد شد. لمس نوک انگشتان نشان داد که حساسیت به سمت چپ شکم محدود است و علامت کارنت مثبت بود. این یافته ها نشان می دهد که درد احتمالاً از دیواره شکم سرچشمه گرفته است. یافته های تصویربرداری CT مجدداً بررسی شد و ضخیم شدن جزئی عضله مورب داخلی چپ پیدا شد (شکل A). اسکن اولتراسوند نشان داد که دیواره شکم تا حدی ضخیم و ورم کرده روی ناحیه حساس است (شکل B). بنابراین بیمار با پارگی عضلانی مورب داخلی تشخیص داده شد. استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم در صورت نیاز تجویز شد و درد در عرض چند روز کاهش یافت.

شکل (A) سی تی اسکن. عضله مورب داخلی چپ ضخیم شدن جزئی (پیکان سفید) را نشان داد. (B) اسکن اولتراسوند ناحیه حساس بالای شکم  سمت چپ. دیواره شکم تا حدی ضخیم و ورم کرده بود (بریس سفید).

پارگی دیواره شکم یا هماتوم یک تشخیص غالباً اشتباه در درد شکم است. بیشتر موارد در غلاف راست روده اتفاق می افتد و پارگی مورب داخلی عضلانی نادر است. این نوع پارگی ممکن است به دلیل ضربه، جراحی، تمرینات بدنی و افزایش فشار داخل شکمی ناشی از سرفه، عطسه، استفراغ و سایر فعالیت های کششی رخ دهد.

یک معاینه دقیق فیزیکی ممکن است به تشخیص درد احشایی داخل شکم کمک کند. بیماران مبتلا به درد دیواره شکم به احتمال زیاد دارای یک ناحیه حساس کوچک با علامت کارنت مثبت هستند (هنگامی که بیمار عضلات شکم را منقبض می کند، حساسیت آن بدتر می شود). در این مورد، معاینه اولیه، شامل  لمس (اعمال فشار بر دیواره شکم با استفاده از کل سطح انگشت) و ضربه زدن، برای تشخیص نقطه حساس کافی نبود و لمس با نوک انگشتان نرم مورد نیاز بود.

این مورد پیام مهمی را منتقل می کند: روشهای تشخیصی با فناوری پیشرفته مدرن جایگزینی برای گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی نیست. اعتماد بیش از حد در آزمایشات تصویربرداری با تکنولوژی بالا، از جمله تصویربرداری CT، منجر به هیپوسکیلیا (از بین رفتن مهارت های بالینی به دلیل نادیده گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی) در بین پزشکان می شود. در این مورد، تا زمانی که تشخیص صحیح توسط معاینه، به دست نیامده باشد، تشخیص درستی انجام نشده است.

در نتیجه، پارگی عضلانی مورب داخلی یک علت نادر درد شکم است. لمس نوک انگشتان ممکن است نقطه حساس را نشان دهد. گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی برای تشخیص صحیح ضروری است، حتی اگر یافته های آزمایشات با تکنولوژی بالا طبیعی به نظر برسد.

Junki Mizumoto, MD

The American Journal of Medicine. VOLUME 134, ISSUE 8, E453-E454, AUGUST 01, 2021

نوشته های مشابه