سال 15, شماره 101, ماهنامه عرصه پزشکی

تغییر رنگ دست پس از تزریق تونل کارپال

David Burke, M.D.

خانمی ۴۳ ساله با ۶ ماه سابقه ضعف خفیف و پارستزی پیشرونده در انگشتان شست و انگشت اشاره، میانی و حلقه دست چپ به کلینیک عصب عضلانی مراجعه کرد. برای درمان سندرم تونل کارپال، وی تزریق ۰.۳۳ میلی لیتر گلوکوکورتیکوئید را در تونل کارپال سمت چپ دریافت کرد و به سرعت احساسی را که او “احساس عجیب” توصیف می کرد را گزارش کرد. در عرض ۵ دقیقه پس از تزریق، پوست روی انگشت شست و انگشتان آسیب دیده و کف دست مجاور که به سطح اولنار کف دست کشیده شده بود قرمز شد. اختلال وازوموتور احتمالاً مربوط به تحریک رشته های اتونوم در عصب مدیان بود. در عرض ۲۰ دقیقه، این تغییرات بدون مداخله برطرف شد. با پیگیری ۱ ماه پس از تزریق، پارستزی برطرف شد.

N Engl J Med 2021; 384:362. January 28, 2021

نوشته های مشابه