سال 16, شماره 116, ماهنامه عرصه پزشکی

تاثیر غشای پوسته تخم مرغ در بهبودی آرتروز زانو

مترجم: فاطمه عطارزاده ارشد بیوشیمی

وقتی صحبت از آرتروز می شود، بسیاری از بیماران به شدت به دنبال جایگزین های طبیعی برای NSAID ها (کورتون ها) برای درد و ناتوانی هستند. به غشای پوست تخم مرغ فکر کنید. غشای پوسته تخم مرغ که قبلا برای تسکین درد و سفتی مفاصل در بیماران آرتریت پیشنهاد شده بود، دوباره ثابت کرده است که درمانی قدرتمند برای استئوآرتریت، به ویژه آرتروز زانو است.

این یافته بر اساس مطالعه ای جدید که در  Nutrients منتشر شده، معرفی می شود.

جزئیات مطالعه: برای این هدف، کارآزمایی بالینی طراحی شد که در آن دو دوز مختلف از غشای پوسته تخم مرغ برای مصرف ۳ گروه اختصاص داده شد و با گروه کنترل دارونما مقایسه شدند. متغیر، پیامد اولیه درد زانو بود که با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری ارزیابی شد. متغیرهای پیامد ثانویه عبارت بودند از توانایی عملکردی زانو، قدرت عضله چهارسر ران (بررسی شده توسط آزمایش های ایزومتریک و ایزوکنتیک) و کیفیت خواب.

همه گروه ها کاهش قابل توجهی در احساس درد را نشان دادند، اگرچه بیشترین و قویترین نتایج در گروهی بدست آمد که دوز بالای غشای تخم مرغ استفاده کردند. آزمایش‌های ایزوسینتیک و ایزومتریک نیز افزایش قابل توجه قدرت  و توانایی را در گروه با دوز بالا نشان داد.

غشای پوسته تخم مرغ پتانسیل کاهش درد و علائم سفتی را نشان داد. در اینجا برای اولین بار از دو متغیر کمی (تحرک و قدرت مفصل زانو) برای ارزیابی دقیق تغییرات کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مفصل زانو استفاده شد.

نتایج این مطالعه نشان دهنده یک پاسخ وابسته به دوز است. در واقع استفاده از دوز صحیح باید برای درمانهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه همه گروه ها کاهش احساس درد را ثبت کردند، اما هر دو دوز مورد استفاده در این مطالعه باعث کاهش بیشتر نسبت به گروه کنترل شد که نشان دهنده رابطه بین مصرف غشای پوسته تخم مرغ و کاهش درد است. چنین نتایجی با مطالعات قبلی که اثربخشی این ماده غذایی را برای کاهش درد زانو، علائم و عملکرد مفصل نشان داده‌اند، سازگار است. این نتایج قویتر و بالاتر از نتایج ثبت شده برای مکمل های دیگر مانند کورکوما است. با این حال، اثربخشی وابسته به دوز در مطالعه ما ثبت شد. علیرغم این واقعیت که همه گروه ها کاهش درد را نشان دادند، معیارهای عینی بهبود ظرفیت عملکردی و کیفیت خواب این فرضیه را تأیید می کند. دوز ۵۰۰ میلی گرم به میزان ۱.۱ برابر بیشتر از گروه دوز ۳۰۰ میلی گرم کاهش احساس درد داشتند. علاوه بر این، کاهش جزئی در ظرفیت عملکردی و بهبود کیفیت خواب نیز برای دوزهای بالا در مقابل پایین ثبت شد.

نتیجه: اگرچه مطالعات قبلی به بررسی اثربخشی غشای پوسته تخم مرغ به عنوان مکمل برای کاهش درد مفصل زانو پرداختند، اما در اینجا برای اولین بار دو متغیر کمی (تحرک و قدرت مفصل زانو) و همچنین متغیرهای کیفی (درد، توانایی عملکردی و کیفیت خواب) مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی دقیق تغییرات در کیفیت زندگی افراد مبتلا به این آسیب رایج، مورد بررسی قرار گرفتند. چنین مجموعه متغیری، یافته‌های مطالعات قبلی را که قبلاً تغییراتی را در عملکرد مفاصل زانو با اندازه‌گیری دامنه حرکت مشاهده کرده‌اند، گسترش می‌دهد. این مطالعه بهبودی را در همه متغیرهای نظارت شده در آن دسته از افراد که غشای پوسته تخم مرغ مصرف می‌کردند گزارش می‌کند که به احتمال زیاد ناشی از تغییرات فیزیولوژیکی در عضله مرتبط با بهبود عملکرد زانو و کیفیت زندگی بهتر به دلیل کاهش احساس درد است. علاوه بر این، نتایج ما نشان‌دهنده پاسخ وابسته به دوز است که باید برای استفاده بعدی در درمان‌ها این موضوع جهت تعیین دوز صحیح مورد توجه قرار گیرد.

Nicole Brechka

Nutrients 2022, 14, 234, June 16, 2022. mdpi.com/journal/nutrients

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه